Ny studie undersöker effekten av distansundervisning på förekomsten av covid-19

Av på 5 november, 2020
Arkivbild

Den pågående pandemin orsakad av SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, innebär en stor påfrestning för samhället. För att minska smittspridningen så infördes distansundervisning för gymnasieelever i mars 2020 i hela Sverige. Det är dock oklart hur mycket distansundervisningen har påverkat smittspridning av SARS-CoV-2 i de åldersgrupper som berördes.

Från idag den 5 november kommer därför alla gymnasieelever i årskurs 1 och 2 på Rudbecksgymnasiet och Virginska gymnasiet i Örebro att erbjudas att ingå i en forskningsstudie, ESCSAP-studien (Effect of School Closure on SARS-CoV-2 Antibody Prevalence). Studien kommer att studera om det är skillnad i förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2 (som tecken på genomgången covid-19) mellan elever som haft distansundervisning under våren/ början av hösten (årskurs 2) och de som inte haft det (årskurs 1).

Studien drivs av forskare i Region Örebro län och har planerats i tät dialog med berörda Gymnasieskolor i Örebro, Smittskyddsenheten i Region Örebro län och Folkhälsomyndigheten, som också stöder studien ekonomiskt.

Studien kommer att analyseras skyndsamt

Provtagning kommer genomföras på skolorna under vecka 46 och vecka 47. Resultaten från studien kommer att analyseras skyndsamt och sedan skickas in för publicering i vetenskaplig tidskrift.

Studien är unik i sitt slag vad vi kan bedöma och kommer ge viktig information om effekten av distansundervisning på gymnasiet. Information som förhoppningsvis kan användas i vårt gemensamma arbete för att minska smittspridning av SARS-CoV-2, säger Martin Sundqvist, överläkare vid Laboratoriemedicinska kliniken, klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro och huvudansvarig för studien.

– Vi var positiva direkt till förfrågan om studien och det fanns aldrig några tveksamheter. På samma sätt som våra ungdomar är en del av smittspridningen, så vi vill självklart vara med och bidra till ökad kunskap om pandemin. Resultatet och de slutsatser som dras kan vara behjälpliga i våra kommande beslut hur undervisningen och eventuella anpassningar kan se ut under våren, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef Örebro kommun.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in