Ny svensk forskning – KBT och familjeterapi gav goda resultat vid behandling av anorexi

By on 16 december, 2019
Erika Nyman Carlsson är kvalitetschef på Praktikertjänst Psykiatri samt doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Forskare vid Karolinska institutet och Örebro universitet har i en studie som publicerats i Psychotherapy Research utvärderat effekten av KBT och familjeterapi i öppenvården för unga vuxna med anorexi. Resultaten visar att cirka 80 procent av patienterna var diagnosfria vid behandlingsavslut och vid uppföljning.

Det vetenskapliga stödet för psykoterapeutisk behandling för unga vuxna med anorexi är svagt, och beror bland annat på att många avslutar behandlingen i förtid. I studien – som genomfördes i öppenvården – har forskarna analyserat utfallet hos patienter när de fått KBT-behandling eller familjeterapi under 18 månader med uppföljning efter 18 månader. Patientgruppen utgjordes av 74 kvinnor mellan 17 och 25 år och det förekom inga bortfall.

– Studien är unik eftersom vi har haft full uppföljning på alla deltagare vid alla tillfällen, och resultaten visar att samtliga patienter förbättrades och majoriteten var diagnosfria vid behandlingsavslut, säger Erika Nyman Carlsson, kvalitetschef på Praktikertjänst Psykiatri samt huvudförfattare till studien och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, och fortsätter: – Omkring 80 procent var friska när behandlingen var klar, och det brukar vara mycket lägre, mellan 40 och 60 procent. Det är alltså väldigt goda behandlingsresultat.

Den randomiserade studien – som nyligen presenterades i amerikanska tidskriften Psychotherapy Research – inleddes 2005 i Göteborg. Den visar ett naturligt förlopp för patienter som kommer till en behandlingsenhet för ätstörningar, vilket ökar möjligheten för behandlare att tolka och implementera resultaten.

När forskarna jämfört metoderna syns inga tydliga skillnader för tillfrisknande. Patienten blir alltså ungefär lika frisk av KBT som av familjebehandling. Därför, menar forskarna, kan det vara bättre att välja KBT eftersom det är mindre resurskrävande.

– Resultaten visar tydligt att både individuell KBT och familjeterapi i öppenvård är effektiva behandlingar som unga vuxna patienter med anorexi kan dra stor nytta av. Studien indikerar att båda behandlingarna verkar vara genomförbara och fördelaktiga för populationen.

Forskarna vill fortsätta att analysera den data som finns för att ytterligare bidra med kunskap om sjukdomen och hur den bäst kan behandlas.

– Det vore intressant att undersöka familjerelationerna och hur de påverkas av respektive metod samt följa upp patienterna igen nu när det gått ganska lång tid. Återfallsgraden är hög och därför är det intressant att veta hur många som är fortsatt friska och hur många som insjuknat igen och jämföra med den valda behandlingen, säger Erika Nyman Carlsson, och avslutar: – Om vi kan förutspå vem som blir hjälp av vad, så kan det bidra till att kliniker får bättre möjligheter individanpassa behandlingen för bästa möjliga resultat.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Praktikertjänst
Om studien
Bakom studien står Erika Nyman Carlsson, Ingemar Engström och Sanna Aila Gustafsson från Örebro universitet samt Karolin Lindberg, Gunilla Paulson-Karlsson och Claes Norring från Karolinska institutet i Stockholm. Lauri Nevonen, Örebro universitet, är forskningsledare för projektet.

You must be logged in to post a comment Login