Ny teknik förbättrar Djupadalsbadets miljöpåverkan och ekonomi

Av på 12 januari, 2021

Kumla kommun har investerat i tekniken ultrafiltrering, för att minska vattenförbrukningen på Djupadalsbadets anläggning. En bra investering för miljön som dessutom kommer att vara betald redan inom tre år.

-Med hjälp av ett bidrag som vi sökt genom Länsstyrelsen fick vi möjlighet att genomföra projektet, förklarar Viktor Davidsson, chef för Fastighetsdrift och underhåll i Kumla kommun. Hela investeringen kostade 1,7 miljoner kr och vi fick 765 000 kr i bidrag.

Ultrafiltrering gör att vattnet kan återanvändas
Det är Robert Janossy, drifttekniker på Djupadalsbadet, som intresserade sig för tekniken och såg stora möjligheter att utveckla anläggningen miljömässigt.

-Det går mycket resurser för att hålla badvattnet rent och varmt och att förbättra tekniken på det här sättet är till gagn både för kommunens ekonomi och vår miljö, säger Robert. 

Tekniken heter ultrafiltrering och den rengör vattnet som spolar rent filtren reningssystemen. Med den nya tekniken rengörs vattnet och förs tillbaka i systemet, i stället för att gå ut i avloppet som förbrukat vatten. I en så här stor anläggning som Djupadalsbadet, handlar det om ungefär 30 kubikmeter vatten dagligen.

Återbetalar sig väldigt snabbt
Kostnaden för inköp av vatten är 1200 kr varje dag, alla årets dagar. Med den nya tekniken minskar den utgiften alltså med 438 000 kr per år och investeringen kan betalas tillbaka på mindre än tre år, och är därefter rena besparingar för vattenkostnaden årligen. 

-Djupadalsbadet är en rätt ny anläggning och är väldigt modern. Jag vågar skryta med att vi har det bästa vattnet i hela regionen, säger Robert. Men vi ska inte luta oss tillbaka för det, allt går att förbättra. När vi kan vi spara på kommunens pengar och dessutom på vår miljö så är det helt rätt att utveckla anläggningen.

I linje med kommunens miljöprogram
Andreas Brorssons, den ansvariga nämndens ordförande, agerande gjorde projektet möjligt. Han säger att genom att göra snabba prioriteringar och tillföra mer pengar till samhällsbyggnadsnämnden så kunde investeringen genomföras på ett snabbt och effektivt sätt som kommer spara Kumla kommun både energi och pengar i framtiden. Investeringen ligger helt i linje med ambitionerna i vårt miljöprogram.

Länet | Kumla
Örebronyheter

Källa: Kumla kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in