Ny teknik sätter kundbemötandet i centrum på Nordea.

By on 17 maj, 2013

Ett behov och två dellösningar fanns i Skellefteå. Nu har dessa tre sammanstrålat och ur detta kommer en intressant lösning som kan vara början på ett framgångsrikt samarbete. Zone Systems och SoftSeC har tillsammans tagit fram en lösning åt Nordea.

Nordea satsar mer kraft än någonsin på att sätta kunderna och kundbemötandet i centrum. Allt för att nå positionen som Sveriges och Nordens bästa bank. För att snabbt kunna känna av reaktionerna hos kunderna och få omedelbar feedback direkt till rådgivarna hade Nordea ett behov av att hitta en teknisk lösning. ’’Vi ville ställa ett antal frågor till våra kunder om hur man upplevde sin rådgivning, gärna direkt efter våra kundmöten och började därför söka en bra teknisk lösning för detta’’, berättar Jens Wikström, regionchef på Nordea i Norr- och Västerbotten.

Frågan gick till Zone Systems i Skellefteå som genom sitt arbete med digitala informationssystem hade en lösning för att enkelt presentera insamlat data. Men en lösning för att samla in enkätsvar hade man inte. Efter en snabb marknadsundersökning visade sig att lösningen var närmare än man kunnat ana. Skellefteåföretaget SoftSeC kunde nämligen leverera en insamlingslösning (QSeC) som via en weblösning kunde samla in enkätsvar från en PC, pekskärm, IPad eller smartphone. Efter en del integrationsarbete mellan de båda lösningarna finns nu en riktigt intressant Skellefteåprodukt som löser Nordeas behov men även bör kunna vara intressant för många andra företag. ’’De flesta företag oavsett bransch har ett intresse av att känna av hur kunderna upplever deras service’’ säger Christer Sehlstedt, VD på SoftSeC. ’’Så den kombination vi tagit fram med ett rätt generellt insamlingsverktyg kopplat mot ett mycket kompetent presentationsverktyg tror vi ska kunna bli en intressant produkt att gå ut ganska brett med’’, fortsätter Christer.

Lösningen hos Nordea kommer att finnas på pekskärmar där kunden kan besvara enkäten på vägen ut från banken. Men för den stressade bankkunden kommer även en möjlighet finnas att ’ta med’ enkäten på vägen ut på och besvara den i sin smartphone.

Lösningen installeras under början av maj och kommer därefter att börja marknadsföras. ’’Vi kommer att gå ut bland alla våra befintliga kunder och berätta att denna enkätlösning nu finns tillgänglig. Det känns som ett riktigt intressant komplement till den Scala-lösning vi idag erbjuder marknaden’’ berättar Anders Karlsson, VD på Zone Systems.

’’Ett riktigt bra kundbemötande bygger på att vi hela tiden vet vad hur kunderna upplever oss så att vi kan göra vårt yttersta för att leva upp till deras förväntningar. Därför är denna lösning ett viktigt steg för oss. Ett steg bland flera andra!’’, avslutar Jens Wikström.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login