Ny teknik ska rädda liv i trafiken

Av på 1 februari, 2018

Ny teknik ska rädda liv i trafiken – trötthetsvarnare med ögonscanners installeras på bussar.

Under det första kvartalet 2018 installerar Nettbuss Bus4You ett säkerhetssystem med trötthetsvarnare i sin busspark – i enlighet med Riksdagens nollvision att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Först ut är de åtta nya bussarna på Oslo–Arlanda–Stockholm-linjen där trötthetsvarnarna med ny ögonscanningsteknik prövas. Om de uppfyller bolagets högt ställda säkerhetskrav kommer alla bussar utrustas med den nya tekniken inom ett år.

Anna Anund är forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och har samlat kunskap om potentialen hos olika åtgärder för att minska förartrötthet under körning. Hon är positivt inställd till att Nettbuss Bus4You installerar trötthetsvarnare ombord på bussarna.

Åtgärder i form av tekniska lösningar, som trötthetsövervakningssystem, har sannolikt god effekt för vakenhetsnivån, bekräftar Anna Anund.

Först ut med den nya tekniken är linjen mellan Oslo–Arlanda–Stockholm.

Vi har valt att satsa på trötthetsvarnare eftersom vi har mycket nattrafik, i synnerhet till Arlanda flygplats. Vi är fullt medvetna om det generella problemet med mobilanvändande i trafiken och därför väljer vi ta ett steg mot ökad säkerhet på våra svenska vägar i samhället, säger Robert Nyberg vd Nettbuss Travel.

Skärpt lagstiftning om mobilanvändning
Från och med den 1 februari 2018 blir det förbjudet för en förare att hålla en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning. Bestämmelserna gäller för bil, lastbil, buss, motorcykel och moped.

Som ett av Sveriges ledande företag inom persontransport välkomnar vi den nya lagstiftningen. För att efterleva vår målsättning enligt nollvisionen krävs det ständiga förbättringar och anpassningar. Målet med att investera i trötthetsvarnare är att alla bussar ska utrustas för våra gästers, förares och medtrafikanters säkerhet, avslutar Robert Nyberg.

Trafiksäkerhetscertifierad expressbusstrafik
Sedan 2014 är Nettbuss Travel AB trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 39001:2012. Verksamheten följer även EU:s förordning som avser kör- och vilotider för vägtransporter som syftar till att förbättra trafiksäkerheten och arbetsförhållandena.

Så fungerar säkerhetssystemet med MagicEye-teknik
Säkerhetssystemet utgörs av en kamera som sitter på ratten kopplad till förarsätet. Om kameran registrerar avvikande rörelsemönster hos föraren, som skulle kunna tyda på trötthet eller bristande koncentration, vibrerar sätet. Samtidigt skickas en signal till trafikledningen som kan kontakta föraren. Bevakningssystemet är i drift dygnet runt, sju dagar i veckan. Tekniken kallas MagicEye och levereras av Datik. Trötthetsvarnarna är en förbättring av bolagets befintliga bevakning som pågår dygnet runt.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in