Ny teststrategi ska stärka smittskyddsarbetet

Av på 24 mars, 2021

En robust kapacitet, jämlik tillgång till testning och goda möjligheter till nationell övervakning av smittspridningen. Det är några mål i Folkhälsomyndighetens teststrategi för 2021.

Den storskaliga testningen är en viktig del i smittskyddsarbetet för att begränsa pandemins utbredning och konsekvenser. Under pandemin har nya tester utvecklats och nya användningsområden har även tillkommit för vissa tester. Därför behövs en ny teststrategi.

– Strategin visar hur de olika typerna av tester kan användas i smittskyddsarbetet. Till exempel genom utökad screening med antigenstester som en tilläggsåtgärd i vissa situationer, säger avdelningschef och biträdande statsepidemiolog Karin Tegmark Wisell

Testning för covid-19 fortsatt viktig
Storskalig testning för att upptäcka pågående covid-19 behöver fortsatt finnas på plats i de nu väl etablerade flödena med PCR-testning. Testningen kan vid behov även breddas genom screening med antigentester, som kan ge svar inom 10 till 15 minuter. Detta för att snabbt upptäcka smitta hos personer som inte upplever sig ha några symtom. Det kan till exempel vara lämpligt på vissa arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd till andra. Detta ska då göras som en tilläggsåtgärd och ersätter inte de viktiga förebyggande åtgärderna så som att hålla avstånd och arbeta hemifrån när det är möjligt.

Antikroppstestning som påvisar tidigare genomgången infektion är främst till nytta på befolkningsnivå i epidemiologiska undersökningar och inom sjukvården där ett antikroppsresultat är av betydelse för vård av patienten. I samband med att vaccinationstäckningen ökar ser Folkhälsomyndigheten under 2021 inget behov av den storskaliga antikroppstestning som tidigare erbjudits på individnivå i vissa regioner.

Så ska strategin användas
Strategin ger en dokumenterad riktning för testningen på nationell nivå så att andra beslutsfattare kan ta arbetet vidare. Utförandet behöver anpassas till förutsättningarna i respektive region.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in