Ny typ av diabetesläkemedel får klartecken

By on 1 augusti, 2022
Foto: Diabetes Wellness

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att läkemedlet Mounjaro (tirzepatid) ska godkännas för behandling av typ 2-diabetes.

Mounjaro blir därmed det första i en ny klass av läkemedel med samtidig stimulerande effekt på receptorer för de bägge tarmhormonerna GIP och GLP-1.

Sedan tidigare är läkemedel som enbart stimulerar GLP-1 en etablerad behandling mot typ 2-diabetes. Men det dubbelverkande tirzepatid har rönt uppmärksamhet för sin potentiellt ännu bättre blodsocker- och viktminskande effekt än enbart GLP-1-stimulans.

Enligt EMA:s rekommendation ska Mounjaro användas i kombination med kost och fysisk aktivitet antingen som monoterapi när basläkemedlet metformin är olämpligt eller tillsammans med andra diabetesläkemedel.

Fördelen med Mounjaro är enligt EMA att läkemedlet kan förbättra blodsockerkontrollen. De vanligaste biverkningarna är illamående och diarré samt lågt blodsocker när läkemedlet används tillsammans med sulfonureider eller insulin.

Än så länge finns inga data på huruvida Mounjaro skyddar mot kardiovaskulära komplikationer.

För att Mounjaro ska få officiellt marknadstillstånd måste EMA:s klartecken också klubbas igenom av EU-kommissionen. En bredare användning i Sverige förutsätter även ett senare positivt subventionsbeslut från myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Tirzepatid utvecklas också som ett potentiellt läkemedel mot obesitas och här väckte nyligen resultat från en fas 3-studie stor uppmärksamhet.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Diabetes Wellness/Dagens Medicin

You must be logged in to post a comment Login