Ny undersökning från IQ – så påverkas vi av andras drickande

By on 26 maj, 2018
Arkivbild

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.

Människors alkoholkonsumtion påverkar personer i deras omgivning negativt på många olika sätt, det kan exempelvis handla om en känsla av otrygghet, att personer utsätts för våld eller sexuella trakasserier.

Det vi kan konstatera är att bilden av alkohol som enbart en stämningshöjare och socialt smörjmedel inte stämmer. Det är allt för många som påverkas negativt av andra personers alkoholkonsumtion och fler måste börja fundera på hur deras drickande påverkar personer i deras omgivning och om det finns anledning att ändra sättet de dricker på, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen:
– 2 av 3 svarar att de känt sig otrygga på krogen på grund av andra människors alkoholkonsumtion.
– Knappt 2 av 3 (63 procent) uppger att de känt sig otrygga ute på stan på grund av andra människors alkoholkonsumtion.
– Drygt var tredje person (34 procent) svarar att de känt sig otrygga på grund av andra människors alkoholkonsumtion i samband med fest hos vänner.
– Var fjärde kvinna uppger att de känt sig otrygga hemma på grund av andra människors alkoholkonsumtion. Motsvarande siffra bland män var 12 procent.

– Vi måste börja prata om vilken alkoholkultur vi har i Sverige, vilken alkoholkultur vi vill ha och vilken plats vi tillåter att alkoholen har i samhället. Det är inte acceptabelt att människors alkoholkonsumtion begränsar andra personers sociala umgänge och skapar en känsla av otrygghet i så pass stor utsträckning som den gör, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Regionalt
Örebronyheter

* Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Sifo, på uppdrag av IQ, bland 1101 personer 18 år och uppåt via en slumpvis rekryterad webbpanel mellan 25 april – 1 maj 2018.

You must be logged in to post a comment Login