Ny undersökning från Yubo visar att tonåringar känner osäkerhet

By on 3 september, 2021
Arkivbild

Ny undersökning från Yubo visar att tonåringar känner osäkerhet inför framtiden – pandemin påverkar deras tankar och planer!

En ny undersökning, genomförd av sociala medieplattformen Yubo, visar att närmare hälften (46%) av de svenska ungdomarna i åldrarna 13 till 18 år känner en osäkerhet inför framtiden på grund av pandemin. Deras planer kring skola och kommande karriärval har påverkats av pandemin – och det råder även en viss oro för att återvända till undervisningen i klassrummet.

Av de totalt 1 692 tonåringar i Sverige som deltog i undersökningen uppger närmare hälften (46%) att de känner sig osäkra inför framtiden. Nästan lika många (43%) uppger att pandemin har påverkat deras tankar och planer för framtiden. Detta framgår av en ny undersökning bland svenska ungdomar i åldern 13 till 18 år, som genomfördes av Yubo, ett socialt nätverk med över 50 miljoner användare världen över. 

“Pandemin har inneburit isolering men också tid för personlig reflektion för de unga. Jag tror att detta kan ha varit bra för många, då de har haft möjlighet att göra vägval i enlighet med sina övertygelser och förhoppningar. Och ja, de upplever en stark känsla av osäkerhet, men denna generation har visat att de kan förnya sig och vara kreativa för att ta sig igenom denna period. Det viktigaste är att ha förtroende för dem, låta dem utvecklas genom att erbjuda dem säkra platser där de kan vara sig själva”, säger Sasha Lazimi, grundare och VD för Yubo.

Undersökningen visar samtidigt att nästan var tredje tonåring (32%) känner sig optimistisk eller mycket optimistisk inför framtiden. Endast 8% av tonåringarna känner sig pessimistiska eller mycket pessimistiska när de funderar över framtiden.

Pandemin påverkar ungdomars tankar och planer för framtiden

42% av ungdomarna i åldrarna 13 till 18 år uppger i undersökningen att pandemin har påverkat deras tankar och planer för framtiden. Var femte tonåring (20%) har på grund av  pandemin ändrat sig om sina framtida planer beträffande skola, medan mer än var fjärde (26%) har ändrat sina planer kring framtida karriärs-/yrkesval.

Var fjärde tonåring känner oro för att återvända till klassrummen

Över hälften (53%) av tonåringarna uppger att de inte känner oro, trots pandemin, över att återvända till skolan efter sommarledigheten. Dock uppger sig var fjärde tonåring (25%) vara orolig eller mycket orolig för att återvända till skolan efter sommaruppehållet, med anledning av pandemin.19% uppger sig inte ens ha tänkt på det.

Tonåringarna vill tillbaka till klassrummet trots Covid-19

Närmare hälften (48%) av de svenska tonåringarna uppger sig vilja återvända till klassrummet istället för att fortsätta med distansundervisning. Var sjätte tonåring (17%) vill gärna fortsätta med distansundervisning, medan 23% kan tänka sig att ha distansundervisning ett par dagar i veckan.

Sverige
Örebronyheter

Källa Yubo

You must be logged in to post a comment Login