Ny undersökning – svenska företag är inte tillräckligt modiga

By on 23 oktober, 2017

Modighetsrapporten från Gasellföretaget Daresay har tagit pulsen på svenska företags attityd till mod, resultaten visar att var femte beslutsfattare inte tycker att det egna företaget är modigt, att kvinnor är modigare än män samt att en av fem inte tycker att digitalisering är viktigt för företagets framtid.

Forskning* visar att mod är en förutsättning för innovation och att det krävs modiga ledare som vågar fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt för att förändra en verksamhet. För att få svar på frågan hur modiga svenska företag egentligen är, har Novus på uppdrag av Daresay genomfört en undersökning bland beslutsfattare på företag med fler än 500 anställda.

Vart femte företag är inte modigt
Nästan alla tillfrågade (97 procent) tycker att mod är viktigt för att utveckla ett företag i rätt riktning varav nästan hälften tycker att mod är mycket viktigt. Trots det svarar var femte beslutsfattare att företaget de arbetar på inte är modigt och nästan sju av tio respondenter anser att de själva bara är ganska modiga. På frågan om hur modiga de själva är svarar nästan dubbelt så många kvinnor (27 procent) som män (17 procent) att de är mycket modiga.

– Att vara ganska modig räcker inte i det långa loppet. Innovationsarbete medför oförutsägbarhet och komplexitet. Därför måste man som ledare våga vara nyfiken, lita på sina medarbetare och inte vara rädd för att misslyckas även om det kan upplevas som farligt. För att Sverige ska kunna behålla sin position som ett ledande land inom innovation måste svenska beslutsfattare bli modigare, säger Pernilla Dahlman, vd på Daresay.

Var femte beslutsfattare tycker digitalisering är oviktigt
Åtta av tio svenska företag uppger att de under den senaste femårsperioden genomfört någon typ av digital förändring som i hög grad förändrat deras organisation eller kunderbjudande. Men svenska beslutsfattare har en splittrad bild av hur viktigt det är med digitalisering. Drygt var femte respondent anser att de digitala förändringarna är oviktiga för det egna företagets framtid samtidigt som över hälften är av åsikten att digitalisering är mycket viktigt.

– Det är positivt att så många kommit igång med någon typ av digital förändring samtidigt som det är oroväckande att så många som var femte tycker att digitalisering är oviktigt för företagets framtid. Vår erfarenhet är att många företag inte inser vad som krävs för att hänga med i dagens föränderliga värld. Det räcker inte med att göra små ändringar i affären, man måste tänka om från grunden, säger Thérèse Elwing, Head of Relations & Business Development på Daresay.

Regionalt
Örebronyheter

Om Modighetsrapporten
Modighetsrapporten är framtagen av Daresay och kartlägger rådande attityder bland svenska beslutsfattare kring mod och digitalisering. Rapporten är baserad på researcharbete, intervjuer och en undersökning, genomförd av Novus via telefon bland 150 beslutsfattare på svenska företag med fler än 500 anställda.

You must be logged in to post a comment Login