Ny undersökning visar: Obekvämt att påminna om skulder

Av på 7 juni, 2021

Drygt var femte svensk har lånat ut pengar till en annan privatperson. Något som inte är helt okomplicerat för alla. Majoriteten har nämligen behövt påminna om det. Varannan person uppger att de är obekväma med att påminna om skulder. Det visar en undersökning från bank- och finansgruppen Svea.

Pengar kan vara ett känsligt ämne att prata om och speciellt när det rör sig om utlägg och skulder. En ny undersökning från Svea visar att nästan hälften av svenskarna känner sig ganska eller mycket obekväma med att påminna någon som är skyldig dem pengar. Bara sju procent känner sig mycket bekväma med det. Samtidigt uppger majoriteten att de någon gång fått påminna personer om en skuld. Det svarar hela 56 procent.

– Det är förståeligt att många tycker att det är jobbigt att påminna familj och vänner om utlägg. Det viktiga är att gemensamt hålla koll på utlägget. Vad det avsåg och när det gjordes. Det minimerar risken för att det ska uppstå en konflikt. Idag finns många smarta sätt att hålla koll på utlägg. Vår app Payd kan bland annat hjälpa dig hålla koll på delade kostnader, säger Paulina Dackander, Affärsområdesansvarig för lösningar inom privatekonomi på Svea Ekonomi.

Få lånar – men många lånar ut

Enligt Sveas undersökning uppger endast sju procent att de i dagsläget har en skuld till en annan privatperson. Samtidigt uppger drygt var femte svensk att någon är skyldig dem 500 kronor eller mer.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 9–14 maj 2020. Totalt har 1 012 svenskar mellan 20 och 60 år deltagit i undersökningen via en webbenkät. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Är det någon/några personer som har skulder till dig för en utgift du betalat?

  Totalt
Ja, 501–1 000 kronor 4 %
Ja, 1 001–2 000 kronor 3 %
Ja, 2 001–5 000 kronor 4 %
Ja, 5 001–10 000 kronor 3 %
Ja, 10 001–50 000 kronor 3 %
Ja, 50 001–100 000 kronor 2 %
Ja, 100 001–500 000 kronor 2 %
Ja, 500 001–1 000 000 kronor 0 %
Ja, skulder på över en miljon kronor 0 %
Ja, men jag vet ej summan 1 %
Nej ingen har skulder till mig på över 500 kr 76 %
Vet ej 1 %


Har det hänt att du har behövt påminna andra personer om skulder de har/har haft till dig?

  Totalt
Ja, flera gånger 14 %
Ja, enstaka gång 42 %
Nej 44 %
Vet ej 0 %

 

Hur bekväm eller obekväm skulle du känna dig med att påminna andra personer om de hade skulder till dig?

  Totalt
Mycket bekväm 7 %
Ganska bekväm 22 %
Varken eller 20 %
Ganska obekväm 34 %
Mycket obekväm 14 %
Vet ej 3 %Har du personliga skulder idag till någon/några personer som betalat en utgift åt dig (ej lån via bank eller liknande)?

  Totalt
Ja, 501–1 000 kronor 1 %
Ja, 1 001–2 000 kronor 0 %
Ja, 2 001–5 000 kronor 1 %
Ja, 5 001–10 000 kronor 1 %
Ja, 10 001–50 000 kronor 2 %
Ja, 50 001–100 000 kronor 1 %
Ja, 100 001–500 000 kronor 1 %
Ja, 500 001–1 000 000 kronor 0 %
Ja, över en miljon kronor 0 %
Ja, men jag vet ej summan 0 %
Nej, inga personliga skulder till någon/några personer som betalat en utgift för mig på över 500 kr 92 %
Vet ej 1 %

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Svea Ekonomi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in