Ny undersökning visar stora brister mellan vision och verklighet när svenska chefer rekryterar för mångfald

By on 4 september, 2021

Glappet är stort mellan svenska arbetsgivares mål och verklighet när de rekryterar för mångfald. Det visar en unik kartläggning från TNG som analyserat svaren från över 1 000 chefer. Hela 87 % ser värdet av fördomsfri rekrytering och 53 % efterfrågar mer mångfald i sin organisation. Samtidigt litar inte 75 % av chefer och VD:ar på data utan anställer personal på egen magkänsla.

Fördomsfri rekrytering är en rekryteringsmetod som blivit alltmer populär de senaste åren. Syftet är att skapa ett objektivt beslutsunderlag baserat på fakta och inte magkänsla under en rekrytering. Allt för att inte välja bort kompetenta jobbsökare baserat på kön, ålder, bakgrund, boendeort eller namn. Företagen som lyckas belönas även med ökad mångfald – vilket skapar högre innovationstakt och bättre lönsamhet.

Men vad innebär begreppet och hur är synen på fördomsfri rekrytering, mångfald och diskriminering bland svenska arbetsgivare och rekryterande chefer idag?

Det besvaras i undersökningen ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021” som genomfördes med över 1 000 chefer och HR-specialister av rekryterings- och bemanningsbolaget TNG.

I rapporten, på närmare 50 sidor, presenteras ett omfattande underlag med statistik kring hur svenska organisationer och chefer förhåller sig till fördomsfri rekrytering och mångfaldsfrågor.

Stort glapp när arbetsgivare tar anställningsbeslut 

Resultatet av undersökningen visar att svenska arbetsgivare vill förbättra mångfalden på sin arbetsplats och tror fördomsfri rekrytering är en väg framåt. Samtidigt som både förändringsarbetet och kunskapsutbytet sker långsamt. Det finns ett tydligt glapp mellan chefer och HR-specialister, där kunskapen om rekryteringsmetoden ofta stannar på en HR-nivå i Sverige. Något som också gör det svårare att få med sig chefer och koncernledning i det objektiva beslutsfattandet.

– Resultatet är spännande, men också lite skrämmande. Det finns ett tydligt glapp mellan verklighet och vision, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG som fortsätter: Nästan 90 % av svenska chefer uppger att de tycker fördomsfri rekrytering är viktigt, men samtidigt är det nästan 2 av 3 chefer som frångår fakta till förmån för sin egen intuition.Så här finns fortfarande mycket jobb kvar att göra.

Ett utdrag från resultatet i rapporten:

  • 84 % tror att en fördomsfri rekryteringsmetod kan bidra till ökad mångfald.
  • 53 % efterfrågar mer mångfald inom sin organisation, samtidigt som 75% av alla chefer och VD:ar går på magkänsla när de anställer.
  • 30 % av svenska arbetsgivare rekryterar inte alls fördomsfritt, medan 9 % anser att de har en helt fördomsfri process.
  • 50 % av cheferna uppger att de påverkas av kandidatens ålder, hälsa och funktionsnedsättning när de rekryterar.
  • 90 % av chefer och VD:ar vill anställa en kandidat som passar in i teamet.
  • 56 % av chefer anser att ett personligt brev är viktigt och 30 % vill, och menar att de kan, läsa mellan raderna i texten.

Om undersökningen

1 067 chefer, VD:ar och HR-specialister deltog i undersökningen under slutet av 2020. De arbetar inom områden som ekonomi, teknik, IT, administration, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Metoden var kvantitativ och undersökningen utfördes digitalt via ett enkätformulär. Samtliga respondenter svarade anonymt.

Under hösten 2021 kommer TNG löpande släppa fördjupande artiklar kring resultatet från rapporten och branschspecifik information kring hur chefer inom olika yrkesområden rekryterar samt hur de ser på mångfald och inkludering.

Sverige
Örebronyheter

Källa: TNG

You must be logged in to post a comment Login