Ny utredning om hissäkerhet – nu krävs en plan

By on 11 februari, 2022
Arkivbild

Idag publicerades den utredning Boverket genomfört på uppdrag av Regeringen gällande åtgärder för säkerhetsrisker i äldre hissar. De senaste åren har flera barn skadats allvarligt i hissar, olyckor som hade kunnat undvikas med bättre säkerhet.

Hissförbundet ser mycket positivt på utredningens förslag om att införa säkerhetshöjande åtgärder i äldre hissar i bostadshus. Om regeringen tar ett positivt beslut kan äntligen allvarliga olycksrisker elimineras.

Enligt en rapport som Hissförbundet tidigare presenterat har var femte hiss i Sverige allvarliga säkerhetsbrister och de regler som finns kräver endast att en hiss uppfyller de säkerhetskrav som ställdes det år hissen installerades, vilket kan betyda över hundra år gamla regler.

Boverkets utredning föreslår nu att följande förbättringskrav införs för att åtgärda säkerhetsbrister i äldre hissar:

  • skydd i korgöppningen i hissar som helt saknar sådan
  • skydd i utrymme mellan korgdörr och schaktdörr, om risk för innestängning i utrymmet föreligger

”Hissförbundet och våra medlemmar välkomnar resultatet av utredningen som är i linje med våra förslag. Vårt mål är att ingen ska skadas i hissar i Sverige och vi ser detta som ett stort steg i rätt riktning.”, kommenterar Anne Geitmann, Generalsekreterare, Hissförbundet.

Hissar i arbetslokaler har sedan 2012 motsvarande krav på skydd i korgöppningen som nu föreslås införas även för bostadshus, där säkerheten släpar efter. De samlade erfarenheterna från när krav på säkerhetsanpassningar av hissar i arbetslokaler infördes gör att Hissförbundet önskar att nästa steg blir framtagandet av en tydlig plan och en prioriteringsordning för att undvika en situation där de lagpliktiga uppdateringarna skjuts på till slutet av en övergångsperiod.

Bakgrund

Mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år, vilket innebär att de ofta saknar viktig säkerhetsutrustning. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att hissen fungerar som den ska och uppfyller de aktuella säkerhetskraven.

De säkerhetsbrister som påtalats i utredningen gälleräldre hissar i bostadshus som har farliga innerdörrar eller som helt saknar skydd i korgöppningen. Upprustningsbehovet beräknas omfatta ca. 26,000 hissar i Sverige.

Sverige
Örebronyheter

Källa Hissförbundet

You must be logged in to post a comment Login