Ny vindkraft sänker Örebro läns elkostnad

By on 14 december, 2022
Arkivbild

Ny vindkraft sänker Örebro läns elkostnad med 1,4 miljarder. Den nya vindkraft som byggs i Sverige fram till 2025 reducerar Örebro läns årsmedelpris på el med minst 32,5 öre per kWh, enligt en ny analys som teknikkonsulten Sweco gjort på uppdrag av Svensk Vindenergi.

Det motsvarar 1,4 miljarder kronor i lägre elkostnad om året för hushåll, företag och andra elanvändare i Örebro län.

– De kommuner som ger klartecken till nya vindkraftsprojekt bidrar till att pressa elpriset ytterligare, säger Daniel Badman, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Det har aldrig förr funnits så många och goda skäl att bygga ut elproduktionen. Ny fossilfri elproduktion med låg produktionskostnad pressar elpriserna, reducerar klimatutsläppen, bidrar till industrins konkurrenskraft, minskar Europas energiberoende av Ryssland och försvårar för Ryssland att finansiera sitt krig mot Ukraina.

På kort sikt kommer vindkraften i Sverige nästan att fördubblas, från 27 terawattimmar (TWh) år 2021 till 52 TWh år 2025. Det pressar elpriset i Örebro län med minst32,5 öre/kWh om året under perioden 2022 till 2025, enligt en analys som Sweco gjort på uppdrag av Svensk Vindenergi. Det motsvarar 6 500 kronor om året för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Och det sänker den samlade elkostnaden i Örebro län med cirka 1,4 miljarder kronor.

Men trots att kommunpolitikerna i Örebro län generellt sett är positiva, stoppas en allt större andel av de aktuella vindkraftsprojekten av det kommunala vetot. Det innebär att vindkraften inte ens går till länsstyrelsen eller domstol för miljöprövning – där vindkraftens eventuella påverkan på djur, natur och människor skulle ha utretts – och att utbyggnaden bromsas kraftigt.

– För att få tillräckligt mycket billig el, så snabbt som den behövs, måste det beviljas fler tillstånd för vindkraft. Det gäller både vindkraft på land och i havet, säger Daniel Badman.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Svensk Vindenergi

You must be logged in to post a comment Login