Nya förslag för bättre miljöhänsyn på remiss

By on 25 mars, 2017

Nu finns ett färdigt förslag till nya målbilder för miljöhänsyn i skogen. Det handlar bland annat om hänsyn till träd och buskar med höga naturvärden och om miljöhänsyn vid dikesrensning. Förslaget går nu ut på remiss.

Sedan tidigare finns ett fyrtiotal målbilder för god miljöhänsyn, som skogsföretag, myndigheter och olika intresseorganisationer gemensamt arbetat fram. Målbilderna syftar till ökad samsyn och tydlighet om vad god miljöhänsyn innebär. De kan fungera som en handledning för att åstadkomma bra miljöhänsyn vid en avverkning eller andra åtgärder i skogen.

De fyra nya målbilderna handlar om:

  • Hänsyn till träd och buskar med naturvärden (revidering)
  • Hänsyn till död ved (ny)
  • Miljöhänsyn vid skyddsdikning (ny)
  • Miljöhänsyn vid rensning och annat underhåll av diken (ny)

Förslaget på nya målbilder går nu ut på bred remiss för synpunkter, säger Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen, ordförande i samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn. Samverkansgruppen driver utvecklingen av målbilder och består av representanter för skogsbruket och myndigheter.

Målbilderna ska vara ett effektivt verktyg i den praktiska vardagen för skogsägare, planerare, maskinförare och andra yrkesgrupper. Synpunkter från användarna är mycket viktiga och målbilderna ses över vid behov.

Vi välkomnar därför synpunkter både på förslaget till nya målbilder och på de målbilder som redan används, säger Oskar Forsberg.

Målbilderna för god miljöhänsyn finns samlade på Skogsstyrelsens webbplats i form av faktablad, som enkelt kan läsas på mobilen eller skrivas ut för att ta med sig ut i skogen.

Sista svarsdag på remissen ”Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn” är 17 maj 2017.

Regionalt
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login