Nya klimatlagar under 2018

Av på 29 november, 2018
Globala klimatlagar för att sänka växthusgaserna

Under 2018 har flera klimatlagar tillkommit för att reducera växthusgaserna i atmosfären  

Det finns flera nya klimatlagar som tillkommit under året, klimatlagen innebär mer övergripande bland annat att varje regering måste föra en klimatpolitik som riksdagen antagit och som utgår från de klimatmål som satts upp med det må hända långsiktiga miljömålet 2045.

Varje regering ska också kunna redovisa hur det gått med att nå de utsatta klimatmålen, då ska det inte finna några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären överhuvudtaget för att därefter vända utvecklingen till negativa utsläpp. Vi har tidigare nämnt de mer övergripande målen, det finns i tillägg till dessa flera delmål där bland annat transportsektorn kan nämnas, här ska det fram till år 2030 ske en utsläppsminskning med upp till 70 procent.

Sverige kommer även få ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken. Det kommer ske en sänkning av momsen för de som bedriver naturism i olika former, berättar Miljö & utveckling.

Man sänker mervärdeskatten från 25 procent till 6 procent som är den lägsta momssatsen vid försäljning av varor eller tjänster, det görs enklare för fondsparare att göra hållbara val när man väljer fonder. Fondförvaltaren ska informera om hur fonderna förvaltas utifrån olika hållbarhetsaspekter såsom mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö och därmed kretsloppet kring hållbar utveckling.

I miljöbalken görs ändringar i form av miljöbedömningar och följdförändringar i sektorslagstiftning för att göra processerna tydliga, genomförandet av miljökonsekvensedirektivet från EU kommer införlivas i miljöbalken för att miljöbedömningarna sköts på ett balanserat och miljömässigt motiverat vis. Vidare görs en lagändring som ska underlägga biogasanvändningen.

Den som använder energiformen ska på begäran få de lämna uppgifter gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska, enligt artikeln, även offentliggöra villkoren. Det införs internationella standarder för elbilsstolpar och tankstationer för vätgasdrivna bilar, syftet är att bygga på elbilladdningsinfrastrukturen eftersom tekniken blir allt vanligare och kommer vara den rådande i framtiden.

Kostnaden för att slutförvara kärnbränsle ska täckas av den som skapat avfallet och staten ska inte belastas varken för avveckling eller slutförvar, lagen förtydligar även hur kärnkraftsavgiften ska beräknas och storleken på den säkerhet som måste ställas för att driva verken.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in