Nya krav och giltighetstider för nationellt identitetskort

Av på 1 augusti, 2021

Från den 2 augusti 2021 gäller nya krav och giltighetstider för nationellt id-kort. En viktig förändring är att fingeravtryck behöver lämnas vid ansökan. Även giltighetstiden för nationella id-kort till barn under tolv år sänks från fem till tre år.

Förändringarna motsvarar vad som redan gäller för pass idag och införs med anledning av en EU-förordning. 

I dag är det krav på fotografi i samband med ansökan om nationellt identitetkort. Från och med den 2 augusti ska både fotografi och fingeravtryck lämnas i samband med en ansökan. Kravet gäller inte för barn under sex år och personer som av fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken sparas endast på kortets chip. Den som reser inom Schengen eller EU med ett nationellt identitetskort utfärdat från den 2 augusti är också skyldig att vid en gränskontroll både låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att kontrolla att dessa motsvarar de som finns sparade i kortet. Efter kontrollen förstörs fotografiet och fingeravtrycken omedelbart.

Kombinationen av fotografi och fingeravtryck förbättrar möjligheterna att kontrollera identitetskortets äkthet och innehavarens identitet. De nya kraven bidrar på så sätt till att motverka förfalskning och annan brottslighet.

Ytterligare en säkerhetsåtgärd är att giltighetstiden för nationellt identitetskort till barn under tolv år sänks från fem år till tre år. För personer som av tillfälliga fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck begränsas giltighetstiden till högst ett år. För övriga gäller fortsättningsvis en giltighetstid på normalt sätt fem år.

Så påverkas du som planerar att ansöka om ett nationellt identitetskort eller som redan har ett sedan tidigare.

Själva ansökningsprocessen för nationellt identitetskort ändras inte i någon större utsträckning. Du ansöker om nationellt identitetskort på samma sätt som tidigare och ansökningsavgiften är fortsatt 400 kr. Om du redan har ett nationellt identitetskort gäller det fortfarande under den tid som anges på kortet. Du behöver alltså inte ansöka om ett nytt nationellt identitetskort med anledning av att de nya kraven och giltighetstiderna.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in