Nya möjligheter till landsbygdsutveckling

By on 21 juni, 2022
Bild: LindeKultur

Nya möjligheter till landsbygdsutveckling genom Leader Bergslagen, Leader Bergslagen är åter ett prioriterat Leader-område 2023-2027 med en budget på drygt 41 miljoner kronor.

Nu inbjuds föreningar och företag i bland annat Lindesbergs kommun att bli medlemmar i den ideella förening som driver Leader Bergslagen. Byalag, föreningar och privatpersoner kommer exempelvis att kunna söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter, utan att starta ett helt leaderprojekt.

Leader Bergslagen är en ideell förening som verkar för landsbygdsutveckling sedan 2007 i kommunerna Fagersta, Hällefors, Norberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Medlemmar i föreningen är kommuner, föreningar och företag. 

Under programperioden 2014–2020 blev Leader Bergslagen ett av fem områden som inte prioriterades och verksamheten bedrevs under åren på sparlåga. Under 2021 medverkade representanter från hela området i att ta fram en utvecklingsstrategi som resulterat i att Leader Bergslagen åter är ett prioriterar Leader-område 2023-2027.

”Därför vill vi öka vår medlemsbas inför 2023”, skriver Leader Bergslagen i ett nyhetsbrev och välkomnar föreningar och företag att söka medlemskap: ”Vi vill etablera ett bredare nätverk och få fler företag att söka leaderprojekt i kommande programperiod. På detta sätt kan vi uppnå våra mål inom insatsområdet Främja entreprenörskapet.”

Leader Bergslagen bidrar till lokal utveckling och attraktiv landsbygd

Leader Bergslagen har för 2023-2027 tilldelats en budget på 41.237.500 kronor. Av denna summa utgörs 67 % pengar från EU + nationellt anslag. Resterande 33 % utgörs av övrigt offentligt stöd, dvs. medfinansiering från samtliga medlemskommuner. 

Berättigade stödmottagare är kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som är verksamma inom Leader Bergslagens område. 

Leader bedrivs över hela EU för att bidra till lokal utveckling och en attraktiv landsbygd. Trepartnerskap mellan ideella, offentliga och privata intressen säkerställer en bred förankring i olika delar av samhället. Underifrånperspektivet gör att initiativ och projektprioritering genomförs på lokal nivå för att stimulera engagemang, innovation och lokalt anpassade lösningar.

Leader Bergslagens vision lyder ”Tillsammans gör vi Bergslagen till en bättre plats att besöka, bo och verka i”. För att uppnå målen och visionen i strategin har Leader Bergslagen identifierat tre insatsområden som utvecklingsinsatserna ska ske inom. Det blir inom dessa områden som det kommer att gå att söka EU-medel till utvecklingsprojekt enligt leadermetoden:

 • Främja entreprenörskapet i Bergslagen
 • Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
 • Värna om naturen i Bergslagen

Paraplyprojekt – ett stöd till mindre projekt eller aktiviteter

 • Bredsjö Kulturkooperativ – Vitterstråk
 • Karbennings GoIF, Karb. Goes Africa
 • Niklas Järvstråt, 40-årsjubileum månlandningen
 • Framtid för Virsbo, fler arr
 • Bergslagens folkhögskola, Indisk dans
 • Järle Byalag, fler arr
 • ABF Västra Västmanland, Varg och älgjakt
 • Söderbärke MikroÖlFestival, föreläsningar
 • Ideela föreningen Cirkustältet, Stadra Vinterscen
 • Långvästen AB, Isflamma
 • ABF Hällefors, HER
 • Svenskan och Dansken, Vardagsmatskonferens
 • Vandrarhemmet Älghornet, Svedjeprojektet
 • Grekåsars byalag, Sommarkonsert
 • Hjulsjö församlingsråd, Hjulsjödagen
 • Släktforskarföreningen Engelbrekt, Spjutsbo
 • SöderbärkeCapellet, Back to the roots
 • Järnboås bygdegårdsförening, Spökkväll
 • Fagersta Folkets hus, Ungdomsfilmfestival

Paraplyprojekt Kultur i Bergslagen var ett Leader Bergslagen-projekt som drevs 2009-2010 till stöd för kulturella aktiviteter för att stimulera initiativ och engagemang i Bergslagen – bilden ovan visar vilka aktiviteter som fick stöd.

Under kommande programperiod 2023-2027 är det åter möjligt att genomföra paraplyprojekt – det som tidigare kallades för ”snabba pengar”, ”checkar” eller ”bygdemiljonen”. Paraplyprojekt gör det möjligt för privatpersoner och andra aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter utan att starta ett helt leaderprojekt. 

Stöd ges med mellan 40 och 100 procent av stödberättigande utgifter när den huvudsakliga nyttan av projektet tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, civilsamhälle, boendemiljö, kunskap, service, klimat och miljö, landsbygdernas attraktivitet eller i övrigt god livsmiljö. 

Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login