Nya nomineringspersoner

Av på 17 juni, 2022
Arkivbild

Nya nomineringspersoner till universitet och högskolor, regeringen har utsett 54 nomineringspersoner för 27 universitet och högskolor.

Två nomineringspersoner för varje lärosäte har i uppgift att ta fram förslag på externa styrelseledamöter vid lärosätena.

På Örebro Universitet har f.d. statssekreteraren Agneta Bladh (sammankallande) och f.d. rektorn Jens Schollin fått i uppgift att ta fram förslag på externa styrelseledamöter

Förfarandet med nomineringspersoner vid rekrytering av externa styrelseledamöter är en ordning med syftet att säkerställa att både ett övergripande statligt perspektiv och lärosätenas perspektiv får genomslag i styrelserna. En av nomineringspersonerna utses direkt av regeringen och ska företräda det statliga intresset. Den andra personen utses av regeringen efter förslag från lärosätet.

Nomineringspersonerna ska föreslå externa styrelseledamöter, inklusive ordförande. Styrelsen utses för en period på tre år. Nominering ska ske utifrån kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för lärosätenas utbildnings-, forsknings-, och samverkansuppdrag. Nomineringspersonerna ska också beakta jämn könsfördelning i sitt förslag till ledamöter.

– Lärosätenas styrelser har det övergripande ansvaret för att verksamheten ska hålla en hög kvalitet. Nomineringspersonerna har nu en mycket viktig uppgift framför sig – att hitta personer med rätt kompetens och erfarenhet för att leda och utveckla Sveriges universitet och högskolor, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Nomineringspersonerna ska lämna sina förslag till ledamöter senast den 31 januari 2023.

Örebro
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in