Nya regler säkerställer nivå för postservice

By on 18 december, 2022
Arkivbild

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram föreskrifter för utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med reglerna är bl. a. att skydda dem som har långt till postanordningen genom att säkerställa en brev- och paketutdelning anpassad till användarnas behov. Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2023.

Svenskarna använder inte brevet på samma sätt som tidigare när de kommunicerar med varandra. Trenden innebär att tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten behöver anpassa och effektivisera sin verksamhet därefter.

Det har tidigare saknats bindande nationella regler om var postutdelning inom den samhällsomfattande posttjänsten ska ske och hur eventuella förändringar ska förankras med berörda parter.

PTS har nu beslutat om bindande regler och nya allmänna råd om postutdelning för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten (i dag Postnord). Nu finns det alltså regler om utdelning av post och vilken lägsta servicenivå som ska upprätthållas när det gäller postutdelning.

Regler om utdelning av post

Föreskrifterna innebär bl. a. att

  • Utdelning av postförsändelser som huvudregel ska ske i postmottagarens postanordning.
  • Postmottagare som i dag har 200 meter till sin postanordning inte ska få ännu längre avstånd.
  • Tillhandahållaren under vissa förutsättningar kommer ha möjlighet att anvisa en ny plats för postanordning inom 200 meter från postmottagarens adressplats, i normalfallet entrén till byggnaden där postmottagaren bor.
  • En eventuell sådan anvisning kan ske först efter ett samrådsförfarande med berörda parter.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2023.

Ytterligare reglering säkerställer servicenivå

Under 2023 kommer PTS besluta om nya tillståndsvillkor för postoperatörerna. Tillståndsvillkoren kompletterar övrig reglering bl. a. när det handlar om att säkerställa servicenivån för utdelning och insamling av post.

De nu gällande tillståndsvillkoren för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten innehåller bl. a. krav på att tillhandahållaren ska erbjuda en tjänst som gör det möjligt för personer äldre än 80 år och personer med särskilda behov att få sin post i anslutning till bostaden.

Om den samhällsomfattande posttjänsten

Den samhällsomfattande posttjänsten är en posttjänst som ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot försändelser och till rimliga priser för befordran kan avlämna sådana försändelser. 

I dagsläget är Postnord utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande.

Sverige
Örebronyheter

Källa: PTS

You must be logged in to post a comment Login