Nya rekommendationer till personer som varit i Norge

By on 23 januari, 2021

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och undviker kontakt med andra.

Norska myndigheter befarar ett större utbrott av den nya brittiska varianten av SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19 – i Osloområdet. Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla inresande till Sverige som har vistats i Norge de senaste 14 dagarna att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Mycket är ännu okänt om den nya virusvarianten och forskning pågår för att ta reda på om den till exempel är mer smittsam än andra varianter.

Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten motsvarande rekommendationer för personer som varit Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

Antalet fall som upptäcks i Sverige av de nya virusvarianterna som Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, pekar ut som extra viktiga att övervaka rapporteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens hemsida, i första hand på tisdagar.

Även om 19 av 21 regioner i Sverige har ett minskat antal nya smittade den senaste tiden är förekomsten av covid-19 fortsatt hög i hela landet. Därför påminner Folkhälsomyndigheten om vikten av att alla följer de föreskrifter och allmänna råd som gäller.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att alla följer de föreskrifter och allmänna råd (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/) som gäller.

You must be logged in to post a comment Login