Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst

By on 25 augusti, 2021
Arkivbild

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De viktigaste orsakerna är ökade kontakter i befolkningen och den högre smittsamheten hos deltavarianten. Det mest centrala nu är att fler i befolkningen vaccinerar sig.

Bedömningen är att nuvarande restriktioner och rekommendationer behöver kvarstå ännu en tid, tills vaccinationstäckningen hos den vuxna befolkningen ligger på en högre nivå i alla grupper.

De nya scenarierna som nu presenteras sträcker sig från den 20 augusti till den 20 november 2021 och ingår i Folkhälsomyndighetens femte delrapport till regeringen. Scenarierna ska inte ses som någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan utgöra underlag för planering.

Större osäkerhet

Alla tre scenarier pekar på en ökad smittspridning under hösten. Fler personer antas behöva slutenvård och intensivvård, men på betydligt lägre nivåer än tidigare under pandemin, eftersom en stor andel av den vuxna befolkningen nu är vaccinerad. Samtidigt finns det flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka Folkhälsomyndighetens beräkningar av vårdbelastning och smittspridning. Osäkerheten är större nu än vid tidigare tillfällen när Folkhälsomyndigheten har presenterat sina scenarier, vilket illustreras av den väldigt varierande utvecklingen i olika EU-länder under senare tid.

– Det beror bland annat på att mycket fortfarande är okänt om viruset. Det är till exempel inte helt klarlagt hur mycket mer smittsam deltavarianten är. Det finns också en stor risk för klusterutbrott bland ovaccinerade grupper. Även människors kontaktbeteende och följsamhet till rekommendationerna påverkar hur smittspridningen utvecklas, säger generaldirektör Johan Carlson.

För att förhindra att smittspridningen accelererar kvarstår de grundläggande råden om att stanna hemma och testa sig vid symtom, hålla avstånd och arbeta hemifrån om möjligt. Hög tillgänglighet till testning och en effektiv smittspårning är även fortsatt viktiga verktyg för att hantera pandemin.

Vaccinering centralt

Men det mest centrala är att fler i befolkningen från 16 år och uppåt vaccinerar sig, framförallt i de högre åldrarna. När det gäller personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och skola är det särskilt nödvändigt, för att skydda sköra och sårbara personer från allvarlig sjukdom och även minska risken för utbrott i dessa miljöer.

Totalt har cirka 6,6 miljoner personer i befolkningen över 18 år nu vaccinerats med minst en dos och 5,1 miljoner personer med två doser.

– Folkhälsomyndigheten ser vaccination som den absolut viktigaste preventiva åtgärden. En hög vaccinationstäckning mot covid-19 är helt nödvändig för att minska smittspridning, sjuklighet och övriga konsekvenser på liv och hälsa. Det är också en förutsättning för att samhället ska kunna återgå till normalläget, säger generaldirektör Johan Carlson.

I ett senare läge, när vaccinationstäckningsgraden är tillräckligt hög för att sjukvården inte ska riskera att överbelastas till följd av covid-19 trots en viss smittspridning, anser Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att de flesta smittskyddsåtgärder kan avvecklas, förutom testning och smittspårning.

Fakta om de tre scenarierna

För samtliga tre scenarier under perioden 20 augusti till 20 november 2021 har en ökning av kontakter antagits mellan människor från början av juli. Även en högre smittsamhet av deltavarianten har antagits.

Scenario 0

Deltavarianten antas vara 60 procent mer smittsam än den tidigare dominerande alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar till en nivå som ligger mellan försommarens nivåer och nivåerna före pandemin.

Scenario 1

Deltavarianten antas vara 70 procent mer smittsam än alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar mer än i scenario 0.

Scenario 2:

Deltavarianten antas vara 70 procent mer smittsam än alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar till samma nivåer som innan pandemin.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten
Scenarier för fortsatt spridning – Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver: Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 5 – folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/scenarier-for-fortsatt-spridning–delrapport-5/

You must be logged in to post a comment Login