Nya siffror från Barncancerfonden: allt fler barn överlever cancer

By on 10 april, 2019
Nya siffror från Barncancerfonden visar att allt fler barn i Sverige överlever cancer. Foto: Magnus Liam Karlsson

Forskningen om barncancer har nått en ny milstolpe. Helt nya siffror från Barncancerfonden visar att den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer i Sverige ökat från 80 till 85 procent på bara fem år. Det är den största enskilda ökningen sedan början av 1990-talet.

– De här siffrorna gläder mig på djupet, det är helt fantastiskt. Att överlevnaden ökat så mycket på dessa fem är år otroligt stort, vi hade inte kunnat tro att det skulle gå så här fort. Det är ett stort kliv på vägen mot vår nollvision, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Överlevnaden i barncancer mäts i femårsperioder. Det vill säga hur många barn som lever fem år efter att de först insjuknade. Ökningen från 80 till 85 procent för den senaste femårsperioden är ett stort framsteg, då överlevnaden hittills legat på ungefär samma nivå i knappt 20 år.

Orsakerna till den positiva utvecklingen är flera och skiftar mellan olika cancertyper. En generell förklaring för flera diagnoser är att tack vare forskningen har de så kallade behandlingsprotokollen förbättrats. De kan enkelt förklaras som det vårdprogram, eller schema, som läkarna utgår från under behandlingen av en barncancersjukdom.

Störst förändring inom leukemi
Allra störst förändring har skett för cancerformen AML, akut myeloisk leukemi. I snitt överlever nu 78 procent av de barn som drabbas – att jämföra med 63 procent under den förra femårsperioden. Tack vare ett förbättrat behandlingsprotokoll kan läkarna nu säkrare identifiera vilka barn som behöver en mer intensiv behandling.

Med det här angreppssättet har barn vars sjukdom svarar lite sämre på behandlingen fått en nästan identisk prognos som de som svarar bra. Det är mycket glädjande, särskilt eftersom vi inte tror att den ökade överlevnaden kommit till ett högre pris, alltså utan ökad risk för sena komplikationer, säger Jonas Abrahamsson, professor och överläkare vid Barncancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ansvarig för det nya protokollet.

Den vanligaste barncancerdiagnosen i Sverige är akut lymfatisk leukemi (ALL). I snitt överlever idag 94 procent av de barn som drabbas. Förra femårsperioden var motsvarande siffra 89 procent. Även där har framgångsrik forskning lett fram till ett förändrat behandlingsprotokoll.

Forskningen måste fortsätta framåt
Att i snitt 85 procent av de barn i Sverige som drabbas av cancer nu överlever är en stor framgång. Men prognosen varierar kraftigt mellan olika diagnoser och vissa cancerformer är än idag obotliga. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Enda vägen dit är att forskningen fortsätter gå framåt.

– Vi befinner oss mitt i en medicinsk revolution. På bara några år har forskningen tagit enorma kliv, idag har vi fått större insikt om vad som driver cancerceller och hur vi aktiverar kroppens eget immunförsvar för att slåss mot cancern. Vi har så otroligt mycket mer kunskap och står nu i ett skede där kunskap kan börja omvandlas till behandlingar. Det känns väldigt hoppfullt, säger Kerstin Sollerbrant.

Om överlevnadssiffrorna
Statistiken bygger på siffror från det Svenska Barncancerregistret och Cancerregistret. Överlevnaden i barncancer mäts i femårsöverlevnad. Det vill säga hur många barn som lever fem år efter att de först insjuknade. I statistiken ryms barn 0 till 15 år. Data för 2015 är estimerat på barn som insjuknade under 2011-2013. Data för barn insjuknade 2014-2015 samlas in under 2019-2020.

Om barncancer

  • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn 1–14 år i Sverige.
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login