Nya trängselavgifter riskerar att slå negativt mot flygbolagen

By on 24 september, 2021

Regeringen har idag gett ett uppdrag till Transportstyrelsen att lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten. Förslaget handlar i korthet om att flygplatser ska tvingas ta ut högre start- och landningsavgifter på flygplatser under så kallad ”peaktid” dvs då det är attraktivt att flyga. Transportföretagen menar att detta är ytterligare ett slag mot flyget i Sverige som riskerar att allvarligt försämra förutsättningarna för inrikesflyget.

– Det här ligger i linje med regeringens flygpolitik att tillväxten ska mattas av och flygets infrastruktur inte ska växa. Att Bromma kan läggas ned och resten av flyget spridas ut på Arlanda. Förslaget visar att det finns en stor oförståelse inom regeringen för både flygets roll i Sverige och om flygets förutsättningar. Detta visar att MP:s symbolpolitik fortfarande styr regeringens agenda, säger Fredrik Kämpfe, Branschchef Flyg på Transportföretagen.

– Nyss kom Brommautspelet från regeringen där man säger att man vill stänga Bromma för att det inte flygs tillräckligt, sen säger regeringen att det krävs nya avgifter på Arlanda för att trafiken inte får plats, säger Fredrik Kämpfe.

– Denna typ av nya avgifter slår hårt mot inrikesflyget med små flygplan och låga marginaler. Tillgängligheten med flyg i Sverige riskerar att få svår slagsida om detta förslag går igenom.

– Ingen kan ha missat att flyget nu jobbar hårt för omställningen till fossilfritt flyg. Men vi saknar helt initiativ från regeringen som stöttar denna utveckling. Vi ser hellre att man belönar företag som gör rätt och driver på den klimatsmarta utvecklingen. Det finns en fossilfri färdplan som syftar till ett fossilfritt inrikesflyg 2030, i den finns flera konstruktiva förslag som också går att genomföra. Men istället får vi detta som gör att vi måste ifrågasätta regeringens ambitioner när det gäller flygets omställning.

– Det är utsläppen som ska bort, inte resandet. Detta riskerar att slå negativt mot de flygbolag som ligger långt fram i sin omställning.  Nu hoppas vi att riksdagen tar ett övergripande ansvar för att Sveriges flyg och flyginfrastruktur kan tryggas nu och i framtiden, kommenterar Fredrik Kämpfe.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Transportföretagen

You must be logged in to post a comment Login