Nya VA-ledningar från Mellringerondellen till Bettorp

By on 10 maj, 2019
VA-arbetet börjar här vid Mellringerondellen.

Med start nu i maj börjar ett arbete med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar från Mellringerondellen till Bettorp. Ledningarna läggs under befintliga gång- och cykelvägar längs med Blåbärsvägen och Vivallaringen.

– Staden växer norrut samtidigt som nya områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det gör att vi behöver nya, större ledningar, säger Joakim Skog, VA-ingenjör på Vatten och avlopp.

Påverkan på framkomligheten
Från Mellringerondellen läggs vatten- och avloppsledningar under befintliga gång- och cykelvägar utmed Blåbärsvägen och Vivallaringen. I ett senare skede fortsätter vi över gärdet från Boglundsängen till Bettorp.

– Framkomligheten på gång- och cykelvägar, samt korsande bilvägar, utmed hela sträckan från Mellringerondellen till Bettorp kommer att påverkas. Följ då skyltning på plats, säger Mats Svensson, gruppchef på Vatten och avlopp.

Avstängning av vattnet
Vattnet till vissa fastigheter utmed sträckan kan behöva stängas av vid enstaka tillfällen. Örebro kommun skickar ut meddelanden innan vattenavstängningarna. Det går ut som ett sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner.

De som har dolt nummer, hemligt nummer eller enbart har en jobbmobil behöver själva lägga till sitt telefonnummer i tjänsten för utskick av sms inför vattenavstängningar. Lägg till eller kontrollera ditt telefonnummer på orebro.se/smsvattenlacka » https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/vatten–avlopp/sms-meddelande-vid-vattenlacka.html

Arbete som ger bättre kapacitet
Arbetet med vatten- och avloppsledningarna startar i mitten av maj 2019 och förväntas pågå till våren 2020.

När de nya ledningarna är på plats får vi bättre kapacitet, ett bättre vattenflöde och tryck i ledningarna norrut, säger Joakim Skog.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login