Nya villatomter i Torphyttan

By on 9 november, 2021

En ny detaljplan i Torphyttan har godkänts av mark- och miljödomstolen. Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för nya infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Vi har avsatt medel och länge verkat för fler byggbara villatomter. Lindesberg är en kommun som växer och det här beskedet är oerhört glädjande eftersom det leder till att fler människor kan bo i vår fantastiska kommun, säger Bengt Storbacka, Kommunstyrelsens ordförande.

På kommunens hemsida kan du kan lämna intresseanmälan för framtida småhustomter. När du anmält intresse får du information via e-post i samband med att nya områden detaljplaneläggs och kommer ut till försäljning.

Nu ska vi beställa avstyckning av tomterna från lantmäteriet och därefter kommer vi att upphandla en mäklare som kommer hålla ihop hela försäljningen. Mer information och hur vi kommer att gå tillväga kommer att hittas på kommunens hemsida. Vi planerar för genomförandet med utbyggnad av vägar och kommer dra fram vatten och avlopp. Efter årsskiftet kommer vi att kunna presentera en mer detaljerad tidsplan, säger Isabella Lohse, enhetschef Samhällsbyggnad Bergslagen.

Örebro län | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: Lindesbergs kommun

You must be logged in to post a comment Login