Nybyggda bostäder med rätt ekonomi – ett angeläget ämne i Almedalen

By on 5 juli, 2017
I kvarteret Sågen på norrcity tillämpar Örebrobostäder sin nya hyresmodell.

Bostadsförsörjning, attraktiva boendemiljöer och integration. Tre utmaningar som diskuterades i Almedalen. Örebro är ledande i byggligan, men många har inte råd att flytta in i nyproduktion och för dem kvarstår bostadsbristen, samtidigt som fastighetsägarna får det tuffare att hyra ut nybyggda bostäder. På Örebrobostäder införs en ny hyresmodell – en rabattstege under tio år – som gör att fler får chansen.

Örebrobostäder är i Almedalen för att delta i diskussionen om framtidens boende. Stora satsningar görs på hemmaplan i samarbete med andra intressenter för att skapa jobb, minska energiförbrukningen och hitta nya lösningar på de utmaningar vi står inför. Hyresmodellen är en lösning som Örebrobostäder inför som ger bättre förutsättningar för fler att hitta en bostad eller byta till ett mer passande alternativ, med en godtagbar ekonomi. Till skillnad mot statliga bidrag som ger en kortsiktig lösning är modellen affärsmässig, långsiktig och självbärande. Det gynnar alla.

Fakta hyresmodellen
Örebrobostäder förhandlar den ordinarie hyran för de nyproducerade lägenheterna med Hyresgästföreningen. Från den förhandlade grundhyran dras sedan en hyresrabatt. Rabatten kan maximalt uppgå till 30 procent av hyran det första året, det varierar mellan projekten. Den trappas sedan ned så att den är helt borta år elva, då hyran är tillbaka på samma nivå som man skulle haft med vanlig hyressättning. Bra att veta är att grundhyran för bostaden påverkas av resultatet av årliga hyresförhandlingen och att det är från den nya grundhyran som rabatten dras.

Dessutom förmedlas de nyproducerade bostäderna på ett nytt sätt. 70 procent av lägenheterna i ett projekt hyrs ut som vanligt, det vill säga att den med högst köpoäng får välja bostad först. De övriga 30 procenten hyrs ut genom ett slumpvis urval. Här är det slumpen som avgör om man får chansen att hyra en lägenhet, inte hur många köpoäng man har. Örebrobostäder tror att detta särskilt gynnar nya örebroare och ungdomar.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login