Nyfödda överlever när lokalsamhället samverkar.

Av på 17 maj, 2013

När personer från lokala politiska grupper, hälsovårdsorganisationer och kvinnoorganisationer arbetade tillsammans mot samma mål halverades dödligheten för nyfödda. Det visar en studie som idag publiceras i den ansedda tidskriften PLoS Medicine.

– Denna studie visar tydligt att det går att nå fantastiska resultat till låg kostnad genom att aktivera lokalsamhällena i den offentliga sjukvården på Vietnams landsbygd, säger professor Lars-Åke Persson, Uppsala universitet, som lett studien.

Forskarna gjorde en studie som involverade 90 lokalsamhällen i Quang Ninh-provinsen i nordöstra Vietnam mellan 2008 och 2011. Mödra- och nyföddhälsogrupper etablerades genom att rekrytera hälsoarbetare, lokapolitiker och representanter från kvinnoorganisationer för att identifiera och prioritera hälsoproblem som drabbade kvinnor och barn från graviditet till en vecka efter förlossningen. Grupperna fick göra åtgärdsplaner för att komma till rätta med problemen.

De första två åren ledde inte till några förändringar i nyföddas dödlighet, men det tredje år kom effekten. Nyföddas dödlighet halverades. Kvinnorna fick också dubbelt så ofta vård under senare delen av graviditeten jämfört med i kontrollgruppen.

Däremot fann forsakran ingen skillnad mellan grupperna när det gällde flera andra faktorer, såsom antal hembesök efter förlossning, andel bröstmjölksuppfödda, andel förlossningar på vårdinrättning, förlossningsförberedelse eller stelkrampsimmunitet.

– Liknande resultat har setts i andra delar av Asien, men detta är första gången vi ser att detta sätt att arbeta även leder till mycket goda resultat i samhällen i sydöstra Asien i snabb förändringstakt av samhället, säger Lars-Åke Persson.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in