Nystart för möte mellan forskare och praktiker om genus och jämställdhet

By on 24 november, 2021
Maria Jansson, professor i genusvetenskap, berättade om bredden i forskningen relaterat till genus som bedrivs på Örebro universitet.
Foto: Maria Elisson

Nya infallsvinklar för forskare, eller stöd av forskningen för att utveckla jämställdheten i en kommun.

Efter några års uppehåll var det dags för ”genusmingel” på Örebro universitet, en mötesplats för forskare och praktiker.

– Om jag som forskare kan förmedla  problem med hur jämställhetspolitiken bedrivs, så kan praktikerna förhoppningsvis göra så att det blir bättre, säger Maria Jansson, professor i genusvetenskap, som ledde mötet tillsammans med Kajsa Saleem, jämställdhetsansvarig på Länsstyrelsen i Örebro.

– Vi behöver stöd, säger Anette Jonson, kanslichef och ansvarig för den centrala jämställdhetspolitiken i Karlskoga kommun.

Liisa Husu, seniorprofessor i genusvetenskap, deltog på länk och berättade hur genusminglet startade 2013 som ett sätt att föra samman forskningen vid Örebro universitet med praktikerna, i samarbete med Länsstyrelsen. ”Genusminglet” blev en årlig mötesplats fram till 2017. På tisdagen var det dags för en nystart.

En av praktikerna var Josefine Göthenberg, som arbetar med översiktsplanering i Askersunds kommun:

– Genusperspektivet är viktigt för att planera framtida bostadsområden. I dag har vi bostadsområden som bygger på bilism och där varje bostad är som en ö och leder till isolering, säger hon.

Kanslichefen Anette Jonson har nyligen fått ansvaret för att ta fram en övergripande strategi för jämställdhet i Karlskoga kommun.

– Vi ute i kommunerna är ganska ensamma och behöver stöd av forskningen för att arbetet ska bli långsiktigt hållbart. Det är också viktigt för mig att vara del i ett nätverk, säger hon.

– Genusperspektivet är viktigt för att planera bostäder, säger Josefine Göthenberg, Askersund kommun.

Maria Jansson presenterade mångfalden av forskning som samlas inom genusvetenskapen vid Örebro universitet och Kajsa Saleem berättade om den nya ”Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024”.

Minglet har som mål att leda vidare till mer samverkan. Tobias Axelsson, forskare i genusvetenskap och universitetslärare i samhällskunskap, var tidigare med och arrangerade genusminglet, då som representant för Länsstyrelsen.

– Vi gör så mycket som är likadant, säger Tobias Axelsson forskare i genusvetenskap och lärare i samhällsvetenskap. – Samhället förändras hela tiden så för mig som lärare är det viktigt med kontakter ute i samhället. Som forskare, bland annat om jämställdhet i förskolan, är jag helt beroende av kontakter med kommuner.

– Vi gör också mycket likadana saker, så uppdelningen mellan forskare och praktiker stämmer inte alltid med verkligheten, säger han.

Örebro | Örebro Universitet
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text och foto: Maria Elisson

You must be logged in to post a comment Login