Nytt domslut ger hopp för barnen i nordöstra Syrien

By on 24 september, 2022
Arkivbild

Rädda Barnen har länge arbetat för att de barn som tillsammans med sina föräldrar hålls frihetsberövade på obestämd tid utan rättegång i läger i nordöstra Syrien ska tillåtas komma hem. Så länge barnen finns i lägren är deras liv och hälsa allvarligt hotade. Inte ens de mest grundläggande av barnens rättigheter kan säkerställas i lägren och de måste därför ges möjlighet att återvända till sina hemländer tillsammans med sina föräldrar. Det är också en förutsättning för att rättssäkra brottsutredningar ska kunna inledas.

Förra veckan föll en viktig dom i Europadomstolen. Domstolen slog fast att Frankrike brutit mot artikel tre, andra paragrafen av protokoll fyra i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna: “no one shall be deprived of the right to enter the territory of the State of which he is a national”.

Domen måste bli en väckarklocka för alla regeringar som undvikit att hjälpa sina barn hem från lägren. Men domen borde också leda till att det internationella samfundet tar ett gemensamt ansvar för att stänga lägren. Den internationella koalition som bildades för att bekämpa IS, där Sverige ingår, har ett särskilt ansvar. Hållbara lösningar måste utarbetas för de tiotusentals barn och deras familjer som nu har hållits frihetsberövade i många år utan rättegång. Ännu finns också svenska barn kvar i lägren. Hållbara lösningar måste utgå från FN:s barnkonvention och övrig internationell lagstiftning. Att låta lägren i nordöstra Syrien fortsätta vara ett svart hål, ett undantag där internationell lag inte gäller, är varken moraliskt försvarbart eller i det internationella samfundets intresse.

Rädda Barnen arbetar som global rörelse med att påverka regeringar runt om i världen att agera för barnen i de här lägren.

Världen | Syrien
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login