Nytt medborgarlöfte i Lekebergs kommun

Av på 25 januari, 2021
T.f. lokalpolisområdeschef, Mats Scherp, och kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg, Johan Niklasson, skriver under medborgarlöftet för Lekeberg. (Bilden är ett montage)

Mats Scherp, t.f. lokalpolisområdeschef i Örebro och Lekeberg, och kommunstyrelsens ordförande i Lekberg, Johan Niklasson, har undertecknat medborgarlöfte för 2021-2022.

Polisen och Lekebergs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Det nytagna medborgarlöftet grundar sig i en trygghetsundersökning gjord under hösten år 2020 där drygt 700 medborgare lämnade sina synpunkter på vilka områden de önskar att polisen och kommunen prioriterar.

Utifrån allmänhetens synpunkter har polisen och Lekebergs kommun enats om följande fyra prioriterade områden:

  • narkotika och droger
  • trafik
  • badplatser
  • utveckla samverkan mellan alla inblandade aktörer i Lekebergs kommun

– Utifrån den problembild som både polisen, kommunen och medborgarna ser kommer vi nu att fokusera på de olika störningar som allmänheten drabbas av i form av högt spelande musik, EPA och bilkörande på olämpliga ställen, nedskräpning o.s.v. Vi kommer också att ytterligare fokusera på bekämpning av droger som är ett problem i Lekebergs kommun, likväl som i de flesta andra kommuner i Sverige, uppger Mats Scherp. 

– I och med det nya medborgarlöftet fortsätter vi vårt arbete tillsammans med polisen för att hålla Lekeberg tryggt. I vårt medborgarlöfte lägger vi fokus på förebyggande arbete och samverkan, detta för att vi ser att vi alla behöver hjälpas åt i dessa frågor, säger Johan Niklasson. 

Länet | Lekebergs kommun
Örebronyheter

Källa polisen.se
Medborgarlöftet finns publicerat på polisen.se » https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften/lekeberg/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in