Nytt naturvårdsprojekt ska stoppa minken

By on 9 juni, 2017
Minken kan göra stor skada på fågellivet.
Foto Terje Kolaas/

Svenska Jägareförbundet, tillsammans med, Forststyrelsen i Finland och Miljödirektoratet i Norge, med stöd från Länsstyrelsen i Västerbotten och Kvarkenrådet, tar via projektet FAMNA – Förvaltning av amerikansk mink i Botnia-Atlantica området ett nytt grepp om nordisk minkförvaltning. Framför allt kommer projektet att rikta uppmärksamhet mot skärgårdar, och till havet rinnande vattendrag där minken orsakar stora skador på fågellivet.

– En effektiv minkförvaltning kräver stora och kontinuerliga arbetsinsatser. Men nu ska vi bland annat testa en metod som inte kräver att människor besöker skärgårdsöarna speciellt ofta. Det är en spännande innovation som gör att vi kan förvalta minken över stora områden med endast små personella insatser, säger P-A Åhlén, projektledare.

EU stöttar projektet, som leds av Svenska Jägareförbundet, med 440 000 euro under tre år.

Huvuduppgiften för projektet blir att kvalitetssäkra, utveckla och demonstrera ett nytt innovativt och kostnadseffektivt förvaltningssystem för permanent och storskalig minkförvaltning. Efter projektslut är meningen att de förvaltande myndigheterna ska ta över den kontinuerliga driften. Projektet kommer att utvärdera ett flertal nya och gamla fångstredskaps kostnadseffektivitet. Bland annat ett för Europa nytt självomladdande fångstredskap för mink som för första gången kommer att testas i naturen under FAMNA-projektet.

– Projektet startar i oktober 2017 och pågår i tre år. Ett av Botnia-Atlantica programmets delmål är en ökad beredskap att hantera de miljöutmaningar vi redan idag har inom programområdet och som med stor säkerhet kommer att eskalera i framtiden i samband med ett allt varmare klimat. Vi har stora förhoppningar på att projektet kan bidra till en ökande häckningsframgång hos markhäckande fåglar och en ökande biologisk mångfald inom projektetområdet, så detta är ett viktigt naturvårdsprojekt, säger P-A Åhlén.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login