Nytt resealternativ för boende på landsbygden

By on 3 december, 2020

Region Örebro län kommer att införa så kallad närtrafik under nästa år för att på så sätt säkerställa alla länsinvånares möjlighet till kollektivt resande. Det fattade Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd beslut om i dag.

Bor du en kilometer eller mer från en busshållplats, är du på väg till din kommuns huvudort och kan du tänka dig att resa mellan klockan 9-14.30 måndag till fredag eller 17.30-21 måndag till torsdag? I så fall kan du med fördel utnyttja den närtrafik som Länstrafiken kommer att lansera så snart det är möjligt utifrån läget kring pandemin.

– Närtrafiken riktar sig till dig som bor på landsbygden och som kan tänka dig att resa på andra tider än i rusningstrafik. I nämnden har vi en förhoppning om att närtrafiken ska underlätta vardagen för till exempel pensionärer, föräldralediga och skolungdomar som ska ta sig till och från träningar och andra sociala aktiviteter, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Upphämtning vid bostaden
Den länsinvånare som uppfyller de ställda kriterierna kan beställa upphämtning vid bostaden för transport till en närtrafikhållplats i närmaste tätort, där det sedan finns möjlighet till fortsatt resande med den ordinarie kollektivtrafiken. Även motsatt riktning, från närtrafikhållplats till hemmet, är möjlig när det är dags för återresa.

– För den enskilda länsinvånaren ger närtrafiken förbättrade möjligheter till kollektivt resande vilket kanske gör det möjligt att bo kvar på landsbygden lite längre än vad som annars hade varit fallet. För Länstrafikens del kan de utnyttja sina fordon på ett effektivare och jämnare sätt, säger Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

I nämnden hoppas ledamöterna på att närtrafiken, som genomförts på försök i Askersund och Nora kommun, ska tas emot väl när den införs någon gång under 2021.

– Vi vill införa närtrafiken så snart som möjligt men i nuläget är det exakta lanseringsdatumet oklart till följd av pandemin. När det väl kommer igång ser jag närtrafiken som ett bra komplement till den ordinarie kollektivtrafiken där alla länsinvånare får möjligheten att resa kollektivt, även om det sker i andra fordonstyper och i en annan form än vad vi kanske är vana vid, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login