Nytt ruttoptimeringssystem för minskad miljöpåverkan och effektivare tömning

Av på 27 juni, 2020
Arkivbild

Under hösten kommer FTI att implementera ett nytt ruttoptimeringssystem för tömningar av förpackningar och tidningar vid våra cirka 5000 återvinningsstationer runt om i Sverige. Tanken är att kunna hitta synergier och effektivisera insamlingsverksamheten.

– Vi strävar ständigt efter att effektivera vår verksamhet och minimera vår miljöpåverkan och vi ser investeringen i ett ruttoptimeringssystem som ett naturligt steg på vägen framåt för oss. Vi har under en längre period undersökt och utvärderat olika system. Tekniker för ruttoptimering har funnits i branschen relativt längre, och det system som vi har valt är väl beprövat med goda resultat, kommenterar Fredrik Gemfors, chef för Insamling hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Tidigare har de entreprenörer som är anslutna till FTI ansvarat för sin egen ruttplanering, men med det nya systemet kan FTI se till helheten och stötta praktiskt i arbetet med att optimera körningar utifrån ett större perspektiv. Förhoppningen är att kunna få till en större kunskapsdelning mellan vad som fungerar bäst hos olika entreprenörer.

Stegvis implementering

Implementeringen av det nya systemet kommer att ske stegvis, och fokusera på vissa strategiska rutter/områden där man ser störst behov och potential till förbättring. – Införandet av systemet handlar till viss del om en förskjutning av hanteringen av data och processer, där vi hämtar hem sådant som våra entreprenörer tidigare haft bäst koll på. Vi ser att det kommer att finnas en inlärningsfas och krävas mycket dialog för att vi ska kunna få ut maximalt av systemet. Det viktigaste för oss är att säkerställa att vi tar till vara på de erfarenheter som chaufförerna har, den kunskap och de erfarenheter som de besitter är av yttersta vikt för oss, fortsätter Fredrik Gemfors. 

Effekten ses direkt 

Effekten av systemet behöver man dock inte vänta på, den kommer man att se direkt. För andra kunder som använt samma system handlar det om effektiveringsvinster på mellan 5 % och 25 % och baserat på de studier som FTI gjort så räknar vi med liknande utfall, spritt över olika områden. När man pratar om ruttoptimering är det vanligt att tala om vinster på flera plan, effektivitetsvinster, miljövinster och ekonomiska vinster.

– Den största delen av de kostnader vi har kopplande till vårt nuvarande insamlingssystem ligger i tömningar och bortforsling av material från våra återvinningsstationer. Tanken med att optimera systemet är att spara in på alla områden, och att kunna erbjuda en ännu bättre service till konsumenter och verksamheter framöver, avslutar Fredrik Gemfors.

Regionalt
Örebronyheter

Källa fti – Förpacknings och Tidningsinsamlingen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in