Nytt samarbete i Örebro ska främja forskning med DNA-teknik

Av på 31 januari, 2020
Bianca Stenmark och Gisela Helenius. Foto: Elin Abelson

Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet har tillsammans etablerat ett samarbete med Science for Life Laboratories för att utveckla nya DNA-analyser och stärka den kliniska forskningen i regionen. Den nya satsningen, Clinical Genomics Örebro, ingår i ett nationellt samarbete där alla universitetssjukhus ingår.

Clinical Genomics Örebro ryms inom laboratoriemedicinska klinikens verksamhet på Universitetssjukhuset Örebro men kommer att breddas för att öka forskningen och kunna erbjuda kliniska forskare hjälp med sina projekt.

– Tillsammans med Kliniskt forskningscentrum och Örebro universitet vill vi föra forskningen framåt och utveckla nya metoder som kan användas i sjukvården, säger Gisela Helenius, Facility Director för Clinical Genomics Örebro.

Teknikutvecklingen sker snabbt inom området och samarbetet inom Clinical Genomics ger Örebro möjlighet att ta del av de allra senaste metoderna.

Gisela Helenius och Bianca Stenmark. Foto: Elin Abelson

Förebygga och diagnostisera sjukdomar

– De nya DNA-teknikerna kan användas för att förebygga och diagnostisera sjukdomar samt individanpassa behandling inom en mängd medicinska områden. Exempelvis vissa typer av ärftliga hjärt- och kärlsjukdomar kan upptäckas och behandlas innan sjukdomen bryter ut, säger Bianca Stenmark, Head of Facility för Clinical Genomics Örebro.

Diagnostiskt används DNA-teknik redan idag framför allt för infektionssjukdomar, men med ökad känslighet i tekniken finns nya möjligheter för att upptäcka sjukdomar i ett blodprov. Individanpassade behandlingar utifrån en DNA-analys är aktuella både för att anpassa dosering av läkemedel individuellt och de nya målinriktade cancerläkemedlen.

Faktaruta
Science for Life Laboratories är en statligt finansierad organisation som utgör ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in