Nytt sätt att rapportera farligt avfall

By on 26 juni, 2020
Arkivbild

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall, därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

En utökad så kallad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Uppskattningsvis berörs över en miljon företag och verksamheter.

Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in uppgifterna till det nya avfallsregistret.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter saknar idag verktyg för att spåra flödet av farligt avfall.

Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att säkerställa att avfallet slutligen tas om hand på rätt sätt. Det händer att farligt avfall fortfarande dumpas i skog, sjöar och mark där det kan skada människor och miljö, förklarar Ulrika Gunnesby, enhetschef på Avfallsenheten på Naturvårdsverket.

Regeringen har nu beslutat om regelförändringarna. En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Uppskattningsvis berörs över en miljon företag och verksamheter av förändringarna. Oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier.

– För att ge alla berörda bättre förutsättningar, trots kort förberedelsetid, behöver både vi och tillsynsmyndigheter inledningsvis prioritera kunskapsspridning om förändringarna, säger Ulrika Gunnesby.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvårdsverket

You must be logged in to post a comment Login