Oacceptabelt att statliga tandvårdsbidrag inte kommer patienterna till del

Av på 20 januari, 2019
"Det är oacceptabelt att vården brister i sin informationsplikt till patienterna" säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Det är tandvårdens såväl som hälso- och sjukvårdens uppgift att informera patienter om att de kan ha rätt att söka tandvårdsstöd. Trots det når inte informationen fram till de patienter som berörs av den.

En ny undersökning från Socialstyrelsen visar att det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som får ta del av tandvårdsstöden.

– Det är oacceptabelt att vården brister i sin informationsplikt till patienterna, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Undersökningen visar bland annat att patienter med den reumatiska sjukdomen Sjögrens syndrom i stor utsträckning besökt tandvården, men inte fått det särskilda tandvårdsbidrag som patienter med den diagnosen har rätt att söka.

Enligt Socialstyrelsen är det få som tar del av det statligt finansierade särskilda tandvårdsbidraget i förhållande till den grupp som man utgick från när man införde bidraget 2013. Då uppskattades att målgruppen skulle uppgå till omkring 285 600 personer, men 2017 var det bara omkring 53 700 personer som nyttjade stödet.

– Tandvårdsbesök är dyra för de flesta personer. Det gäller inte minst de som får en sämre munhälsa på grund av sin läkemedelsbehandling eller sin diagnos. De behöver informeras om sina rättigheter, säger Lotta Håkansson.

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett statligt bidrag om 600 kronor per halvår och är avsett till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa. Bidraget ska användas till förebyggande tandvård. Det är Försäkringskassan som hanterar det särskilda tandvårdsbidraget.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in