Oacceptabelt lång väntan på nya läkemedel mot bröstcancer – BRO kräver förändring

By on 3 juli, 2017

Varje år får ca 9000 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos och drygt 1400 dör till följd av sjukdomen. Forskningen är intensiv och sedan millennieskiftet har flera nya läkemedel – som ger drabbade kvinnor bättre prognos, och för de som lever med spridd bröstcancer en förlängd överlevnad med färre biverkningar – introducerats.

Trots detta är väntan på att få tillgång till nya läkemedel onödigt lång, och innebär dessutom en ojämlik förskrivning över landet. Det är den verklighet, framför allt kvinnor med spridd bröstcancer, lever med i Sverige idag. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, kräver bättring och släpper lagom till Almedalsveckan ännu en rapport, ”Introduktion av nya läkemedel”.

Det är orimligt att introduktionen av nya läkemedel, som redan godkänts i en erkänd EU-process och som kan ge kvinnor med spridd bröstcancer ett längre och bättre liv, i många fall tar mellan ett och två år i anspråk. Dessutom är den ojämlika förskrivningen över landet en stor orättvisa och ovärdigt ett land som Sverige.”, säger BRO:s ordförande Elizabeth Bergsten Nordström.

BROs 4 KRAV:

BRO kräver att staten tar sitt ansvar för en jämlik bröstcancervård över landet. Beslut på landstings- och kliniknivå ska inte avgöra om kvinnor får tillgång till de senaste läkemedlen eller inte.

BRO kräver ett snabbare införande av nya bröstcancerläkemedel. Målet för svensk cancerbehandling är att patienter i alla landsting ska få tillgång till ett nytt läkemedel inom två månader efter godkännande av EU.

BRO kräver att spridd bröstcancer inkluderas i det nationella kvalitetsregistret. Data är grunden för rätt behandling till rätt patient.

BRO vill se en ambition från myndigheternas sida att inleda samarbete med de övriga nordiska länderna med syftet att samordna införande av nya bröstcancerläkemedel och harmonisera prissättningen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login