Öar i topp när Circle K rankar Sveriges främsta elbilslän och kommuner

Av på 27 december, 2019

Circle K släpper nu Stora elbilsbokslutet, den första årliga sammanställningen av elbilsbeståndet och laddningstillgängligheten i samtliga Sveriges 21 län och 290 kommuner. Gotlands län och Orust kommun tar hem förstaplatserna i respektive ranking, som baseras på data från Power Circles statistikdatabas ELIS samt SCB.

Gotlands län och Orust kommun hamnar i topp när Circle K sammanställer en ranking av elbilsbeståndet och laddningsmöjligheterna i Sveriges län och kommuner. På Gotland fanns det vid utgången av årets tredje kvartal, 260 privatägda elbilar och pluginhybrider, samt 148 laddplatser. Detta motsvarar 4,4 bilar och 2,5 laddare per 1 000 invånare. Detta innebär en ökning av antalet laddningsbara bilar med 52,2 procent under tolvmånadersperioden mellan september 2018 och 2019.I Orust kommun fanns det 5,4 bilar och 2,1 laddare per 1 000 invånare, en ökning av antalet laddningsbara bilar med 78,4 procent och av antalet laddare med hela 3 100 procent.

– Det pratas mycket om elbilens framtid och om elladdning, men det är svårt att få en helhetsbild över hur det verkligen ligger till. Genom Sveriges största sammanställning av elbils- och infrastruktursdata har vi tagit tempen på utvecklingen. Vi kan konstatera att andelen elbilar visserligen fortfarande är låg, men växer väldigt snabbt. Och att infrastrukturen i form av laddstolpar börjar komma ikapp, säger Johan Söderberg, Senior Director Fuel på Circle K Sverige.

På andra och tredje plats bland Sveriges län återfinns Halland respektive Södermanlands län. Halland hamnar bland de tio främsta länen i alla utom en kategori. I länet finns exempelvis 3,3 privatägda elbilar per 1 000 invånare och antalet laddplatser har ökat med 68,3 procent. Bakgrunden till Södermanlands höga placering är hög tillväxt av både laddningsbara bilar och laddplatser, 67,6 respektive 64,3 procent.

På andra plats bland kommunerna kommer den skånska kommunen Vellinge, som ligger på tionde plats vad gäller antal elbilar per invånare och den har tionde största ökningen av antalet laddare med 408,3 procent. Strängnäs har en ännu större ökning av antalet laddare, 880 procent, vilket är fjärde bäst i kategorin men hamnar lägre i övriga kategorier, vilket ger en tredje plats.

Rankingen är en sammanställning med syfte att visa på elbilsutvecklingen i Sverige, hur tillgänglig infrastrukturen i form av laddplatser är, samt hur snabbt utbyggnaden går. De kategorier som ligger till grund för rankingen är antalet privatägda laddningsbara bilar per invånare, förändringen av antalet laddningsbara bilar per invånare och andelen elbilar av antalet registrerade personbilar. För att ge en bild av möjligheterna för länens och kommunernas invånare att äga elbil eller pluginhybrid vägs även antalet laddplatser per invånare, förändringen av antalet laddplatser och antal laddningsbara bilar per laddplats in i rankingen. Länen har rankats i varje kategori, varefter en total ranking tagits fram.

Fortfarande liten andel laddningsbara bilar i Sverige, men antalet växer snabbt
Antalet elbilar och pluginhybrider är fortfarande relativt få i landet som helhet. Laddningsbara bilar utgör endast 2 procent av det totala antalet registrerade personbilar i landet, varav de flesta var företagsägda. Men antalet laddningsbara bilar växer snabbt, och antalet laddplatser ökar i nästan exakt samma takt – antalet laddningsbara bilar ökade med hela 47,7 procent och antalet laddplatser med 48,8 procent i Sverige.

Det län där ökningen gått snabbast var Kronobergs län, där antalet elbilar och pluginhybrider ökade med 70,4 procent under perioden, från 653 till 1 125 stycken. Den till antalet största ökningen skedde inte oväntat i Stockholms län, där det i september 2019 körde runt 12 638 fler laddningsbara bilar än året innan, en ökning med 38,9 procent. Jämtlands var det län som hade flest laddplatser per invånare, med 3,4 laddplatser per 1 000 invånare. Detta efter att 163 nya laddplatser öppnats mellan september 2018 och 2019.

– Det är tydligt att laddningsbara bilar är på frammarsch, även om de fortfarande utgör en liten del av det totala antalet personbilar i Sverige. Vi tror på elbilens framtid och att marknaden kommer att fortsätta växa otroligt snabbt. Därför satsar vi stort på att bygga ut vårt laddningsnätverk runt om i landet. Vi lanserar egna snabbladdare och öppnar ännu fler så kallade supersnabbladdare, säger Johan Söderberg.

Fakta om laddningsbara bilar i vinnarlänet Gotland jämfört mot Sverige i övrigt

  • På Gotland fanns 35 175 personbilar registrerade, av dessa är totalt 390 laddningsbara, varav 260 privatägda.
  • I länet fanns 4,4 privatägda elbilar och pluginhybrider per 1 000 invånare och 6,5 laddningsbara bilar totalt per 1 000 invånare, vilket kan jämföras med 2,8 respektive 9,0 i landet som helhet.
  • Antalet elbilar och pluginhybrider på Gotland är 136 fler sedan september 2018, en ökning med 52,2. I landet som helhet har antalet ökat med 47,7 procent.
  • Det fanns 148 laddplatser, motsvarande 2,5 per 1 000 invånare, en ökning med 13,8 procent. I hela Sverige finns 0,85 laddplatser per 1 000 invånare och antalet har ökat med 48,8 procent.

Tabell, topp 10 län

    Privatägda elbilar och PHEV, per 1000 invånare Privatägda elbilar och PHEV, andel av personbilar Förändring, elbilar och PHEV per 1000 invånare Laddplatser, per 1000 invånare Förändring, antal laddplatser Antal elbilar och PHEV per laddplats
1 Gotland 4,4 0,7% 52,2% 2,5 13,8% 2,6
2 Halland 3,3 0,6% 54,3% 0,9 68,1% 8,1
3 Södermanland 2,7 0,6% 67,6% 0,8 64,3% 7,3
4 Östergötland 2,9 0,6% 63,7% 0,8 27,8% 7,1
5 Västra Götaland 2,8 0,6% 56,4% 0,9 74,0% 8,3
6 Jämtland 2,5 0,4% 30,6% 3,4 56,8% 1,5
7 Kronoberg 2,6 0,5% 70,4% 0,7 32,4% 7,7
8 Skåne 2,5 0,6% 53,7% 0,9 138,4% 9,9
9 Stockholm 3,5 0,9% 38,9% 0,9 37,7% 20,6
10 Dalarna 2,4 0,4% 60,6% 0,9 10,8% 5,0
  Riket 2,8 0,6% 47,7% 0,8 48,8% 10,6

Tabell, topp 10 kommuner

    Privatägda elbilar och PHEV, per 1000 invånare Privatägda elbilar och PHEV, andel av personbilar Förändring, elbilar och PHEV per 1000 invånare Laddplatser, per 1000 invånare Förändring, antal laddplatser Antal elbilar och PHEV per laddplats
1 Orust 5,4 0,9% 78,4% 2,1 3100,0% 4,6
2 Vellinge 5,8 1,1% 70,7% 1,7 408,3% 5,4
3 Strängnäs 3,8 0,8% 71,1% 1,3 880,0% 4,9
4 Strömstad 4,2 0,8% 67,4% 5,5 10,6% 1,3
5 Kävlinge 5,6 1,1% 82,0% 1,2 58,3% 7,5
6 Borgholm 3,0 0,5% 110,2% 3,9 23,5% 1,0
7 Höganäs 4,5 0,9% 50,3% 1,7 350,0% 3,9
8 Båstad 4,8 0,8% 72,5% 1,3 17,6% 5,3
9 Sigtuna 3,9 1,0% 78,4% 4,5 0,0% 1,6
10 Söderköping 4,0 0,7% 48,7% 1,6 200,0% 3,7
  Riket 2,8 0,6% 47,7% 0,8 48,8% 10,6

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Circle K

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in