ÖBO bygger så det knakar.

Av på 9 mars, 2013

Nu bygger ÖBO 91 nya bostäder, renoverar 37 studentlägenheter samt bygger sex gruppbostäder i Lillån. Lägg där till de 117 nya bostäder som ÖBO redan har på gång och räknar med att färdigställa under 2013.

Passivhus på Idrottsvägen
I kvarteret Stugan, på Idrottsvägen 17-21, ska ÖBO bygga ett energieffektivt bostadshus. Huset byggs i ett unikt samspel med andra europeiska bostadsföretag inom ramen för nätverket Eurhonet och kommer att ha samma grunddesign oavsett var i Europa det byggs. Projektet har ett antal gemensamma energisatsningar för att man ska kunna få jämförbara värden. Energiåtgången beräknas till 40kWh/m2 och år. ÖBO ser detta som ett projekt där man kan dra lärdom inför kommande EU-direktiv om nära noll-energihus. Byggstart beräknas till tidig vår 2014. Totalt uppförs 30 lägenheter med tvåor och treor.

– Särskilt spännande är det passivhus som vi skapar tillsammans med kollegor från hela Europa. Vi drar lärdom av varandras kompetens och flyttar fram positionerna när det gäller ÖBOs klimatarbete, menar Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder AB.

65 nya lägenheter på Sörbyängen
ÖBO bygger attraktiva och ändamålsenliga bostäder med tvåor, treor, fyror och femmor på mellan 58 och 144 kvadratmeter i den fortsatta utbyggnaden av Sörbyängen. Till bostadsdelen ska också byggas lokalyta med cirka 400 kvadratmeter. Planerad byggstart under hösten 2013.

Nybyggnation av gruppboende
På Åkervägen i Lillån ska ÖBO/Omsorgsfastigheter bygga sex gruppbostäder i ett plan som är 40 kvadratmeter per lägenhet. Det ska också bli gemensamma ytor för samvaro och personalutrymmen. Byggstarten sker under sommaren och inflyttningen är beräknad till våren 2014.

Höghuset i Baronbackarna för studenter
Nu är det dags att totalrenovera höghuset i Baronbackarna. Huset är klassat som riksintresse och ska därför bevaras i sin gestaltning och volym. Nya planlösningar och nya hissar tillmötesgår dagens krav på tillgänglighet. Dessutom tas förslag fram på energibesparande åtgärder. Inåt gården får vissa lägenheter balkonger. Huset får 36 mindre lägenheter främst ska hyras ut till studenter. Bostäderna beräknas vara färdiga under 2015.

Vi fortsätter att ta ansvar för att möta den ökande efterfrågan på bostäder när Örebro nu snabbt växer, säger Ulf Rohlén.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in