Oförändrad skatt för befintliga bilar i nytt förslag om bonus-malus

By on 8 september, 2017
Arkivbild
De ändringar som regeringen idag har föreslagit om de nya bilskatterna bonus-malus tar fasta på stora delar av Motormännens kritik. Skatten på befintliga bilar ändras inte alls, enligt de uppgifter som idag har publicerats.

– Vi har hela tiden påtalat att den ökade skatten på befintliga bilar inte hjälper någon att byta till en mer klimatsmart bil, det skulle bara blivit en kostnad, säger Fredrik Daveby, VD på Motormännens Riksförbund.

Regeringen ändrar sig på den punkten, och ökar samtidigt bonusen; från 7 500 kr-45 000 kr föreslås en höjning till 10 000 kr-60 000 kr. Malus, den höjda skatten för de tre första åren för bilar med större utsläpp, blir samtidigt något högre.

– För många konsumenter innebär det en större chans att räkna hem affären i att köpa en klimatsmart bil. Eftersom förslaget också undantar etanol- och gasbilar från förhöjd skatt lär utbudet av sådana modeller bli mycket större än vad det är idag, säger Fredrik Daveby. Vi vill också åter betona att det är viktigt att överskottet används till åtgärder som främjar övergången till fossiloberoende fordon.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login