Oförändrat fjärrvärmepris i Karlskoga trots svajig energimarknad

Av på 9 december, 2021

Trots rekordhöga nivåer på elpriserna i Sverige påverkas inte fjärrvärmepriset, tack vare en bra bränslemix på kraftvärmeverket kan priserna ligga kvar oförändrade under 2022.

– Jämfört med elpriset har fjärrvärmen mer stabila priser vilket gör att man slipper stora överraskningar. Vi har inte ändrat priset för privatkunder sedan 2018. Vi sitter inte i händerna på elpriset, berättar Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Den viktigaste faktorn för att kunna behålla prisnivån är att ha rätt bränslen till pannorna.

– Vi jobbar ständigt för att ha en bra bränslemix som leder till ett stabilt fjärrvärmepris. Vi eldar inte bara avfall, det finns flera rattar att skruva på, säger Peter Jarl.

Fjärrvärmen avlastar elnätet

Under årets kallare period avlastar fjärrvärmen elnätet genom att hus och byggnader kan värmas med fjärrvärme istället för med el. Dessutom producerar kraftvärmeverket el i samma process som värme vilket ger en positiv effekt i dubbel bemärkelse för eltillgången.

– Elen vi producerar säljs till elbörsen så kraftvärmeverket är viktigt ur flera aspekter.

Ekonomi | Karlskoga
Örebronyheter

Källa Karlskoga Energi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in