Ökad biogasandel på krympande marknad för fordonsgas

By on 23 augusti, 2017

Ny statistik från SCB för halvåret 2017 visar att den totala mängden såld fordonsgas minskar. Mellan januari och juni såldes 761 GWh fordonsgas, jämfört med 798 GWh under samma period förra året. Det är minskning med 4,6 procent.

De nya försäljningssiffrorna visar att marknaden för fordonsgas krymper. Det är ett oroande trendskifte. Nu krävs det tydliga politiska signaler om biogasens roll i omställningen till fossilfria transporter, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Biogasandelen ökade med 14 procent till 83 procent (räknat i energiinnehåll). Försäljningen av naturgas som används i fordonsgas har däremot minskat med närmare 50 procent.

Branschens mål är att vi ska ha 100 procent biogas i fordonsgasen till år 2030. Det är positivt att biogasandelen ökar. Men om målen om fossilfrihet och minskade luftföroreningar ska nås måste biogasen få större genomslag i hela transportsektorn, säger Maria Malmkvist och tillägger: Nu ligger två viktiga frågor på regeringen bord. Förslaget till nya miljözoner och utformningen av bonus-malus måste tydligt främja gasfordon för att biogasmarknaden ska växa och klimat- och miljömålen uppnås.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login