Ökad ekonomisk trygghet

By on 22 juni, 2022
Arkivbild

Från och med den 1 september 2022 införs en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen som ska möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och som i dag ofta tar ut ålderspensionen i förtid.

Detta efter att riksdagen fattat beslut enligt regeringens proposition Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder (prop. 2021/22:220).

Nu införs en trygghetspension för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte kan arbeta längre, och som i dag ofta tar ut ålderspensionen i förtid med livsvarigt lägre pension som resultat.

– Nu införs trygghetspensionen. Det är en avgörande insats för ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte orkar till pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Nuvarande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension.

Nu införs särskilda regler för försäkrade personer som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. Detta med utgångspunkt i förslaget som har lämnats av Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04).  Arbetsförmågan hos försäkrade som har erfarenhet av sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden ska enligt de nya reglerna bedömas i förhållande till dessa arbeten, eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt.

Lagändringen gäller från den 1 september 2022.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login