Ökad export av begagnade elbilar och laddhybrider

By on 11 mars, 2021

Under 2020 exporterades 105 986 begagnade personbilar ut ur Sverige. Det är en minskning med knappt 10 procent jämfört med föregående år. Däremot ökade exporten av begagnade elbilar och laddhybrider.

Under de senaste åren har alltfler begagnade personbilar exporterats ut ur Sverige. Ökningen har varit påtaglig, från 31 000 fordon år 2015, till 117 000 fordon 2019. En stor andel av de begagnade bilarna som lämnar landet är också relativt nya bilar. Hälften av de exporterade bilarna har lämnat landet efter endast 0–5 år i trafik.

Jämfört med utvecklingen under de senaste tre åren ses inga större förändringar av exportmönstret under 2020. Coronapandemin tycks inte ha inneburit någon större förändring för handelsmönstren med begagnade personbilar. Istället tycks trenden hålla i sig, en allt större andel av exporten handlar om relativt nya bilar. Under 2020 nyregistrerades drygt 300 000 nya bilar, vilket innebär att exporten på över 100 000 bilar medför en dämpad tillväxttakt för antalet personbilar i trafik.

Trots att den totala exporten av begagnade personbilar minskade något under 2020 så ökade exporten av begagnade elbilar och laddhybrider, jämfört med 2019. För elbilarnas del var ökningen 18 procent, men relativt blygsam i absoluta tal, 297 fordon.

– Exporten av elbilar sker relativt snabbt efter att de har registrerats i Sverige. Efter 6 månader i trafik har 11 procent av den totala mängden exporterade elbilar lämnat landet, och efter 18 månader i trafik har närmare 70 procent av exporten av elbilar ägt rum, säger Mikael Levin, utredare.

Exporten av laddhybrider ökade med 1 838 fordon, eller 32 procent. Även här med en kraftigt tilltagande export efter 6 månader, om än inte lika påtaglig ökning som för elbilarna. Här ses en ökad export av laddhybriderna efter 36 månader, det vill säga när bilen har varit i trafik i tre år. För övriga drivmedel är exporten mer jämnt utspridd över de första fyra åren. Genom att jämföra exporten av begagnade personbilar i jämförbara åldersklasser innehåller årets publicering även en del analyser av skillnader mellan de personbilar som exporteras och de som stannar kvar i landet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Trafikanalys

You must be logged in to post a comment Login