Ökad oro när sjukfrånvaron planar ut

Av på 2 maj, 2020
Arkivbild

Ökad oro när sjukfrånvaron planar ut – aktuell sjukskrivningssituation 28/4!

– Vi kan glädjande nu börja se en balans i antalet nya frånvaroanmälningar i jämförelse med hur många som blir friska. Trenden har börjat plana ut och att andelen frånvaroanmälningar, 4 procent, innebär en återgång mer normala nivåer, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige.

Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Efter rekordmånga sjukanmälningar veckan 12, var de senaste veckorna 16 och 17 lika många nya som avslutade frånvaroärenden.

Diagram 1. Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

Utplaning av sjuktrenden sker både som ett resultat av minskade nya sjukanmälningar och att en ökande andel av de som varit långtidssjuka med förkylningssymptom nu börjar tillfriskna.

Diagram 2. Utveckling frånvarotrend – totalt samt antal nya och avslutade ärenden.

– Vi har fortfarande en större grupp personer som kvarstår som sjukskrivna med lindriga förkylningssymptom och därför avvaktar med att återgå i arbete, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 3. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare per orsak.

– Previas telefonsköterskor rapporterar en märkbar ökning av samtal från personer i riskgrupper. I samtalen uttrycks stor oro, i vissa fall med hög ångest, och man har önskan att sjukskriva sig för sin ångest. Detta är något nytt som vi får följa, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram 4. Längd på förkylningsbesvär.

Bland dem som varit hemma längre än 14 dagar med förkylning finns en grupp som svåra symptom och som har diagnostiserats med covid-19.

– Flera långtidssjukskrivna klagar över ”massiv” trötthet utöver förkylningssymptom och det verkar vara många som har ont i halsen upp till fyra veckor. Vissa beskriver att man har feber som kommer och går samt smärta i bröstkorgen – men utan att det påverkar andningen, säger Maria Steneskog Nyman.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Falck

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in