Ökad rädsla att larma om oegentligheter

Av på 4 mars, 2021

Åtta av 35 fackförbund uppger att rädslan för att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen har ökat de senaste åren. Enligt sex av de tillfrågade fackförbunden har även antalet medlemmar som blivit utsatta för repressalier till följd av rapportering ökat. Det framgår av en undersökning som SVT:s Uppdrag granskning genomfört.

Enligt undersökningen är det inte alltid en självklarhet för offentlighetsanställda att larma om missförhållanden på arbetsplatsen. Många uppger att de inte vågar rapportera och endast ett förbund anser att rädslan att larma har minskat de senaste åren. Samtidigt visar undersökningen en ökning av medlemmar som upplevt sig utsatta för repressalier.

– För att myndigheter ska upprätthålla allmänhetens förtroende är det viktigt att anställda vågar larma om oegentligheter. Att anställda avstår från att rapportera skapar en tystnadskultur som hotar transparensen hos och förtroendet till myndigheterna. Det försvårar också antikorruptionsarbetet där möjligheten till trygg rapportering är en grundläggande förutsättning för att kunna upptäcka och hantera oegentligheter, säger Institutet Mot Mutors (IMM) tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Oro finns trots lagstadgat skydd

Offentliganställda skyddas av det meddelarskydd och efterforskningsförbud som finns i grundlagen. Trots detta vågar inte anställda larma på grund av oro för att bli bestraffade. Regeringen uppger till Uppdrag granskning att ett stärkt skydd för visselblåsare är nödvändigt. I juni 2020 presenterades ett betänkande om hur EU-direktivet om ökat skydd för visselblåsare ska implementeras i svensk rätt. Betänkandet innehåller bland annat förslag om en ny lag som ska göra det tryggare, säkrare och enklare för anställda att larma om oegentligheter. Betänkandet föreslår bland annat att arbetsgivare som utsätter visselblåsare för repressalier ska bli skyldiga att betala skadestånd.

– Ett förstärkt lagstadgat skydd för visselblåsare är välkomnat, men lagstiftning i sig garanterar inte en förändring av den kultur som finns på arbetsplatsen. Den stora utmaningen är att skapa ett klimat på arbetsplatsen som främjar öppenhet och uppmuntrar anställda att prata, även om sådant som är svårt och obekvämt, säger Hayaat Ibrahim.

Uppdrag gransknings kartläggning går att läsa här. Igår publicerade de också avsnittet ”Håll käften och lyd” som går att se på SVT Play.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Institutet Mot Mutor
Mer att läsa om lagförslaget om ett stärkt visselblåsarskydd finns i IMM:s dokument ”Frågor och Svar – Nya krav på visselblåsning” »
3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/11/Fr%C3%A5gor-och-svar-Nya-krav-p%C3%A5-visselbl%C3%A5sning.pdf

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in