Ökad skärmtid kopplas till beteendeproblem hos barn

Av på 11 april, 2022

En systematisk översikt, publicerad i JAMA Psychiatry, har identifierat ett samband mellan utåtagerande beteende hos barn och skärmtid.

Forskare vid University of Calgary i Kanada analyserade 87 studier omfattande 159 425 deltagare.

Medelåldern hos barnen var 6 år och 51% var pojkar. Studierna var gjorda i Nordamerika (44,9 %), Europa (24,5 %), Asien (14,3 %), Australien eller Nya Zeeland (7,1 %), Mellanöstern (5,1 %), Sydamerika (2,0 %) och Afrika ( 1,0 %).

Klart större koppling till aggressivitet jämfört med ADHD-symptom

Utåtagerande problem kunde korreleras med skärmtid. Det fanns en tendens att pojkar hade större problem kopplade till skärmtid jämfört med flickor. Uppdelat på specifika beteenden var kopplingen mellan skärmtid och aggression större jämfört med koppling till ADHD-symptom.

Studier men högre studiekvalitet såg en något svagare koppling mellan beteendeproblem och skärmtid jämfört med sämre studieupplägg.

”Sambandet mellan skärmtid och barns mentala hälsa har visats i många studier. Denna systematiska översikt fann att skärmtid var signifikant korrelerad med barns beteendeproblem, framför allt aggressivitet.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri i Linköping.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in