Ökad telefonuppföljning av hjärtinfarkt under pandemin

Av på 25 april, 2021

Under 2020 ökade andelen sekundärpreventiva uppföljningar inom hjärtvården via telefon i Sverige från en fjärdedel till närmare hälften. Det visar Hjärt-Lungfondens genomgång av kvalitetsregistret Swedehearts senaste årsrapport som publiceras idag. Behandlingsresultat fortsätter förbättras, trots avsaknaden av fysiska besök.

Förutom begränsade resurser är anledningen bakom den kraftiga ökningen telefonuppföljningar att man önskar minska risken för smitta i samband med uppföljningen av hjärtinfarktpatienter. Samtidigt resulterade coronapandemin i att färre hjärtinfarktdrabbade registrerades under eftervårdsförloppet än under 2019. Nedgången var förväntad, men blev inte lika stor som man fruktat. I genomsnitt handlade det om en nedgång på cirka 10 procent.

– Glädjande nog går utvecklingen åt rätt håll när det gäller den medicinska behandlingen. De data som rapporterades in visade att andelen patienter som nådde målen för både blodtryck och kolesterol fortsatte att öka, säger Peter Vasko, ordförande för Swedeheart. Resultaten indikerar även god följsamhet till riktlinjerna för medicinering, vad gäller såväl behandling av hjärtinfarkt som diabetes.

Färre patienter rapporterade vid första besöket 2020 att de hade påbörjat fysiskt träningsprogram, jämfört med året innan.

– Att deltagandet i fysiska träningsprogram har minskat kan delvis bero på svårigheterna med att träffas i grupp under pandemin. Just nu pågår forskning där man testar och utvärderar fysioterapeutledd gruppträning via videolänk som en del av arbetet med att underlätta och tillgängliggöra fysisk träning, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in