Ökad tillgång till teknik räddar liv i katastrofer

Av på 20 oktober, 2013

Tillgång till information och teknik har en stor inverkan på människors beredskap, överlevnad och möjlighet att återhämta sig efter katastrofer. I veckan släpptes World Disasters Report 2013 som i år handlar om teknikens möjligheter för att förbättra humanitära insatser och öka människors motståndskraft mot katastrofer. Dock är förutsättningarna olika i katastrofdrabbade länder eftersom antalet mobilanvändare är en viktig faktor för att nå ut med varningssystem.

Under de första kritiska timmarna efter en katastrof eller en nödsituation räddas flest liv genom snabba räddningsinsatser av lokalbefolkningen på plats. Men många har inte tillgång till grundläggande livräddande information och verktyg, såsom varningssystem och grundläggande anslutningsmöjligheter och nätinfrastruktur.

–World Disasters Report ger viktig statistik om naturkatastrofer i världen. Rapporten i år visar oss att stor tillgång till mobiltelefoner är viktig för att rädda liv. Antalet drabbade i fattigare länder med färre mobiltelefonanvändare drabbades hårdare än tidigare år samtidigt som alla annan statistik går ner, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

Medan ny teknik i hög grad ökar katastrofdrabbade samhällens förmåga till självhjälp visar rapporten att tillgång till denna teknik är ojämlik och man refererar till den digitala klyftan som råder mellan katastrofutsatta länder runt om i världen. I Filippinerna har 99 procent av befolkningen en mobiltelefon. Etiopien och Niger är de länder som har lägst antal användare, där 16 respektive 29 procent av befolkningen har tillgång till mobiltelefon.

Rapporten varnar för att humanitära organisationer alltmer förlitar sig till ny teknik som en källa till information i katastrofdrabbade samhällen eftersom risken finns att många inte har tillgång till tekniken. Röda Korset önskar att regeringar och människor i katastrofdrabbade länder kan dra nytta av den nya tekniken i högre utsträckning.

– Under tyfonen Bopha, i december 2012, som drabbade 6,3 miljoner människor i Filippinerna kunde tusentals liv räddas eftersom 99 procent av befolkningen hade tillgång till en mobiltelefon. Därmed kunde nästan alla få tidiga varningar och information om var det var säkert att vistas, säger Ulrika Årehed Kågström.

I rapporten uppmanas den privata sektorn, humanitära organisationer, regeringar och lokala samhällen att samarbeta för att säkerställa tillgången till teknik för att kunna nå ut med information och rädda liv. Den privata och den offentliga sektorn behöver hjälpa till med att satsa resurser och kapital för att utvidga systemen. Användandet skulle öka motståndskraften mot katastrofer och förmågan att återhämta sig snabbt när de händer. Det kan bland annat röra sig om väderprognoser i mobiltelefoner, satellitbilder och varningssystem genom sms eller annan teknik.

– Genom ett samarbete med ett telekommunikationsföretag kunde Röda Korset ge 3 miljoner människor i Haiti, efter den stora jordbävningen 2010, orkanvarningar och sjukdomsförebyggande rekommendationer direkt i sina mobiler. Tillgång till teknik är viktig och om den används rätt vet vi att det kan rädda liv och förhindra mänskligt lidande, säger Ulrika Årehed Kågström.

World Disasters Report är en sammanställning av fakta, analys och det senaste inom katastrofbiståndet. Rapporten, som är en årlig publikation, utges av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. World Disasters Report 2013 publiceras idag över hela världen. I Sverige hålls ett seminarium på Tekniska Högskolan i Stockholm torsdagen den 31 oktober klockan 15.00.

Fakta om naturkatastrofer 2012:
•552 naturkatastrofer ägde rum 2012
•Antalet döda i naturkatastrofer var det lägsta under de senaste 10 åren
•Antalet döda i katastrofer under 2012 var 90 procent lägre än genomsnittet för årtiondet
•Lägst antal människor som drabbats av naturkatastrofer under de senaste 10 åren
•Antalet naturkatastrofer var bland de lägsta på tio år
•2012 registreras som den femte dyraste av de senaste 10 åren i fråga om kostnader i samband med naturkatastrofer
•Kostnaderna för naturkatastroferna 2012 var knappt 158 miljarder US dollar (drygt 1000 milj SEK)
•Den dyraste katastrofen var orkanen var Sandy som medförde kostnader på 50 miljarder US dollar
•Tyfonen Bopha i Filippinerna tog flest liv (1901 människor)
•53 procent av de 139 miljoner människor som drabbades av naturkatastrofer under 2012 berodde på översvämningar

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in